Bekymring over turistfiske

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er en gruppe som blitt oppmerksom hvordan Saltstraumen og områdene rundt blir utarmet på grunn av stadig økende fisketurisme.
Vi har også observert at enkelte turistgrupper som ser ut til å konsentrere seg om fangst av kvitfisk (Steinbit, kveite og stor torsk) i slikt omfang at bestanden i fjorden er truet.

Turister prøver gjerne å omgå regelverket med at de kun tar med seg indre filen, resten av fisken kastes når fangsten fileteres. De kastede mengdene kan utgjøre så mye som 80% av den totale fangsten.
At dette er sløsing med resurser og miljøkriminalitet ser det ut som de bryr seg lite om.

En annen gruppe turist fiskere er dykkere, det være seg fri dykkere eller de dykker med luft flasker. Flere av disse har med seg harpun eller Hawai slynge og jakter på spesifikke arter slik som steinbit, fjord torsk og kveite. Dette er arter som er stedbundne og som ikke forflytter seg stort. Resultatet er at områdene hvor disse artene står tømmes for fisk. Lokale dykkere har i flere år latt være å ta steinbit noe som har ført til oppblomstring av bestanden både på utsiden og inne i fjorden, men nye grupper som har kommet hit de senere år synes ikke å ta slike hensyn.
Vi hørt om en gruppe fri dykkere fra utlandet som i løpet av en uke tok mer enn 100 steinbiter. Dette er ekstremt mye for et begrenset geografisk område som Saltstraumen og kan naturligvis ikke fortsette.

Enkelte grupper driver med fiskemetoder som ikke kan beskrives som annet enn uetisk selv om de ikke er direkte ulovlig.
Den ene måtet er å dunke med et tungt lodd i bunnen rett ved der steinbiten står med en krok omtrent 60 centimeter over loddet til fisken blir så irritert at den angriper det den tror er kilden til støyen og biter på kroken.

En annen metode er å fiske ved hjelp av kraftige lys. Det er en kjent at fisk tiltrekkes av lys, noe som enkelte arter dypvannsfisk vet å benytte seg av i jakten på mat. Det er en meget effektiv måte å fiske på.

En annen gruppe turister som skiller seg spesielt negativt ut er de som fisker etter noe som ligner på en skiftordning.
Disse har gjerne med seg sin egen båt og denne fisker de med døgnet rundt.
Det går til land for er for å bytte mannskap hente mer drivstoff.
Slik kan de holde på i flere dager.

Det er viktig at myndighetene kommer på banen og tar grep slik at turist fiske kan komme inn under ordnede former.
Når næringsfiskere er underlagt kvoter og strenge reguleringer skulle det bare mangle om ikke turistfiske burde bli regulert på lignende måte.

Det er viktig å bevare artsmangfoldet i alle områder. Om steinbiten blir borte vil trolig mengden med kråkeboller i det samme området øke dramatisk.
Dette vil trolig føre til at tareskogen som er tilholdssted for mange mindre arter blir beitet opp og forsvinner. Der er allerede steder hvor overdrevet tarehøsting har hatt grov innvirkning på artsmangfoldet i området.

Riktig nok kan turisme bringe inntekter ut til distriktene, men dette må ikke skje på bekostning av miljøet.
Dessverre ser det ut som om turistfiske ikke bare er et problem ved Saltstraumen og eller i Salten.
Problemet synes være det samme langs hele kysten.
Vi har hørt bekymrings fra Finnmark i nord til langt ned på sørvest kysten av Norge. Det reiser seg et krav fra hele kysten om handling fra de rette myndigheter.
Stadig flere stiller seg bak kravet om at noe må gjøres og at det bør skje noe så snart som mulig.
Vi har rett og slett ikke tid til å sitte på gjerdet og se på at våre nærområder utarmes.
Turisme gir en kjærkommen inntekt til mange distrikter med få arbeidsplasser utenom primærnæringer, men det må foregå på en slik måte at det ikke blir en for belastning på naturen og må drives på en bærekraftig måte også på lang sikt. Turister som kommer til Norge gjør det først og fremst for å få en naturopplevelse.
Da er det utrolig kort tenkt å fortsette slik som mange i næringen driver på for tiden.

Vi har hørt at båter fra Saltstraumen har blitt observert så langt ut som til Givær. Dette er en distanse på rundt 25 nautiske mil.
Båtene har kraftige motorer som setter dem i stand til å forflytte seg over store avstander i løpet av noen kort time.
Ettersom fisken ved Saltstraumen blir mindre av eller helt borte er det innlysende at turistene trekker over til andre områder hvor sjansene for fangst er større.
Med raske båter kan de nå utrolig langt i løpet av kort tid.
Det virker som om de har førstehånds informasjon om hvor fisken finnes i disse områdene også.
Vi ser ikke bort fra at slik informasjon også deles på internett.

Nå begynner det virkelig å haste.
Alle gode krefter som ønsker å bevare fjordfisken må det det handles nå.
Vi har ikke tid til å vente på utredninger og høringer fordi før alle instanser har behandlet saken har gjort seg ferdige med sine innspill kan fisken være borte.
De som har myndighet til å gjøre noe med saken bør vise handlingskraft.
Dette er et problem som gjelder for hele kysten vår. Det hjelper lite at yrkesfiskere har et regelverk å forholde seg til når det er fritt fram for turist fiske. Det er i tillegg en forskjellsbehandling som rammer fiskeri næringen i distriktene særdeles hardt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags