Hvor ble det av pitesamene?

Av
DEL

LeserbrevDet er stort jubileum i Trondheim. Vi feirer Tråante 2017 - 100-årsjubileet for samenes første landsmøte. Gjester er kommer fra Sverige, Finland og Russland, og på torget og i gatene snakkes det nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Men det er et samisk språk som ikke ser ut til å være omtalt i programmet eller andre jubileumsrelaterte tekster, nemlig pitesamisk. Jubileet trekker fram dramatiske sider ved samenes historie, ikke minst når det gjelder fornorsknings­prosessen og trusselen mot de samiske språkene. Lulesamisk og sørsamisk har overlevd fram til i dag, men klassifiseres som alvorlig truet. Pitesamisk er ikke i bruk i Norge. Den siste som hadde språket som morsmål døde på 1960-tallet, ifølge språkforskeren Øystein Vangsnes. Pitesamisk er altså et språk som har forsvunnet fra Norge i vår tid, og slik står det som et varsel om hva som kan skje med de andre samiske språkene. Av de rundt 2000 som regner seg som pitesamer i dag, er det bare 25-30 som snakker språket, og de bor i Sverige i området rundt Arjeplog.

Dette betyr ikke at pitesamisk er glemt. Interessen for språket er til stede. Språkforskeren Joshua Wilbur publiserte en ordbok i 2016. I tillegg har han beskrevet språket i en ny, stor grammatikk. I Beiarn kommune ligger det pitesamiske senteret Duoddara Raffe som arbeider for revitalisering av pitesamisk språk og kultur. Det pitesamiske språkområdet er imidlertid større. Det avgrenses av Saltenfjorden i nord og Ranfjorden i sør, og området omfatter kommunene Beiarn, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Rødøy, i tillegg til deler av Bodø og Fauske kommuner. Der diskuteres det også om eventuell lokal skilting skal skje på lulesamisk eller pitesamisk.samisk

I den nylig utkomne NOU 2016:18, ”Hjertespråket - Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk”, sier utvalget bak utredningen at begrepet ”samiske språk” normalt omfatter sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Utvalget mener imidlertid at det er verdifullt med registrering av alle samiske språk som tradisjonelt hører til Norge, og dermed trekkes pitesamisk fram. Men hvor ble det av pitesamisk under Tråante 2017?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags