20. mars 2018 marker vi den internasjonale sosialarbeiderdagen. Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN, og er verdens største markering av sosialt arbeid.

Det er alltid de mest sårbare som rammes hardest av klimaendringer, ekstremvær og miljø- og naturkatastrofer. I 2018 setter den norske markeringen søkelys på: Grønt sosialt arbeid i Norge, og hvordan barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere kan skape bærekraftige endringer gjennom grønt sosialt arbeid.

FO er fagforeningen og profesjonsforbundet for 28 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FOs medlemmer jobber tett på folk i alle aldersgrupper, enten i hjemmet, eller i poliklinikker og døgninstitusjoner. NAV, kriminalomsorg, rusarbeid, barnevern, psykiske helsetjenester, tjenester for utviklingshemmede, skole og barnehager er noen av arenaene hvor sosialarbeiderne arbeider. Dette er dyktige og engasjert sosialarbeidere, som hver dag står opp for trygghet for brukerne og utgjør en viktig forskjell.

Per Fugelli sa dette om oss sosialarbeidere - «Sosialarbeidere er omgitt av trøbbel, og er ofte dedikerte. De er velferdsstatens smykker som får mye dritt, ikke minst fra høyresiden med mas om ineffektivitet og byråkrati. De bør være stolte som fanden».

Så hvis du kjenner en barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter, er 20. mars dagen for å gi en klem, en klapp på skuldra og gratuler oss med dagen. For når vi bruker en dag i året på å feire oss selv, gjør vi det med stolthet! Takk til alle sosialarbeidere – for innsatsen som gjøres og engasjementet som vises. Takk for at dere står opp for trygghet og gjør en forskjell for andre.

Gratulere med sosialarbeiderdagen!