Det ytres mange meninger om barnevernet for tiden – på godt og vondt. Det virker som om noen mener det er lov til å ytre hva som helst om de som arbeider i barnevernet, og hva de representerer. Negative opplevelser slås stort opp. Folk går i demonstrasjonstog både i inn og utland. Barnevernet skal selvsagt tåle kritikk, men saklig kritikk på lik linje med andre tjenester som jobber med mennesker. De ansatte i barnevernet skal ikke tåle hets, trusler eller henges ut med navn på nett. Det er ikke greit!

Fellesorganisasjonene (FO) er et fag- og profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har mange medlemmer som jobber i barneverntjenestene. De fleste som jobber i barnevernet har et genuint ønske om å bidra til at barn får en best mulig oppvekst. Dette er ansatte med et stort engasjement og kjærlighet til jobben de gjør. De har en av verdens mest betydningsfulle jobber, men får alt for sjelden høre akkurat det.

Selvsagt skjer det feil i barnevernet. Selvsagt gjør barnevernet feilaktige vurderinger. Det er mennesker som jobber i barnevernet. Finnes det tjenester som ikke gjør feil? Til sammenligning så har vi også mennesker som har et stort engasjement og kjærlighet til den jobben de gjør, i helsevesenet. Men det hender at de som jobber i helsevesenet gjør feil og tar feilaktige vurderinger. Men vi går ikke i fakkeltog for å avvikle helsevesenet - gjør vi vel?

Men takk lov kommer det gode historier også. Ungdom som forteller at barnevernet berget livet deres. Foreldre som forteller at uten barnevernet hadde de ikke klart å være foreldre for barnet sitt. Det er ikke riktig så stort fokus på disse sakene i media. Men vit at vi i barnevernet setter umåtelig stor pris på dere som både står frem med deres gode historier, og til dere som ikke orker å stå frem i media, men som sier det direkte til oss. Det er dere som gjør jobben vår til en fantastisk fin og meningsfull jobb.

Har dere som mener så mye negativt, tenkt over hva dette kan medføre? At dere er med på å spre frykt. Frykt som kan medføre at familier ikke tørr be om hjelp. At barn ikke tørr fortelle om sine vonde hemmeligheter. Tenker dere på at dere også kanskje utgjør en forskjell? En farlig forskjell for de som ikke tørr søke hjelp.

Hvorfor er fakta så lite spennende å spre? Undersøkelser viser at storparten av de som mottar hjelp fra barnevernet er fornøyde. Selvsagt er de det. I all hovedsak er det hjelpetiltak familier mottar fra barnevernet. Hjelpetiltak er frivillige tiltak som familien ønsker og har samtykket til. Tiltak som avhjelper den situasjonen familien er i, som gjør hverdagen deres bedre. Og til dere som klarer å ta inn over dere hva noen foreldre er i stand til å gjør mot sine barn, skjønner at muligheten for at i noen av sakene der foreldrene ikke er enige i barnevernets vurdering, er barnet lettet over den vurderingen som er gjort. Som Christoffer Gjerstad Kihle, som ble slått til døde av sin stefar, sa til skoleassistenten – «jeg tenker nok du skjønner det sjøl».

Vi bør heie på de som har valgt å jobbe med å beskytte barn!