Gå til sidens hovedinnhold

Mangelfull kunnskap i SV

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

PBL representerer mangfoldet av barnehager, både eiertyper og profilering. Vårt oppdrag er å bidra til at alle våre medlemsbarnehager har rammevilkår som gjør dem i stand til å gi et godt barnehagetilbud.

PBL utfordret Audun Lysbakken og SV til å svare på en rekke spørsmål om vilkårene for private barnehager. Dersom presisjon i svaret fra 1.-kandidat i Nordland, Mona Fagerås og leder i SV, Audun Lysbakken gjenspeiler SVs politikk, er det all grunn til å være bekymret.

Les SVs innlegg om barnehager her

Lysbakken og Fagerås er så upresise i begrepsbruken, at det utfordrende å skulle kommentere alle de udokumenterte påstandene som frambringes. Men når de klarer å hevde at Benn Eidissen og Even Carlsen har hentet ut 550 millioner kroner på salg av barnehagekjeden Espira, så vitner det om store hull i kunnskapen om sektoren. Begrepene «private» og «kommersielle» barnehager brukes om en annen, det samme gjøres med begrepene «profitt» og «utbytte». Og utgiftene til pensjon brukes til å framlegge udokumenterte påstander om de ansattes pensjonsytelser.

Vi vil gjøre oppmerksom på at PBLs ytelsespensjon, som hovedparten av de private barnehagene har, er fullt ut konkurransedyktig med kommunenes. Ja, per i dag er det faktisk slik at ansatte i kommunale barnehager må jobbe lengre for å kunne få samme ytelse som de ansatte i private barnehager. De private barnehagene kjøper rett og slett et bedre og billigere produkt enn det kommunal sektor har i dag.

Det er interessant å observere at SV finner det nødvendig å gå helt tilbake til rapporter utgitt i 2008 for å finne støtte for sine påstander når det gjelder forskjeller i personalkostnader i henholdsvis kommunale og private barnehager. Vi gjør imidlertid lesere og SV oppmerksomme på at i 2008 fikk private barnehager bare 85 prosent av kommunale barnehagers inntekter. De fleste, også som ledet og styrte SV i 2008, forstår at det også påvirker hvilke utgifter de private barnehagene kunne pådra seg.

I dag er det tilnærmet full likebehandling mellom private og kommunale barnehager og all nyere dokumentasjon (F.eks. Telemarksforskning 2017) viser også helt tydelig at tilskuddene brukes til formålene de er tiltenkt – nemlig personalkostander og drift av barnehagen.

Nyere dokumentasjon viser også at etter hvert som finansieringsnivåene i henholdsvis kommunale og private barnehager er blitt likere, er også kvalitetsindikatorene som bemanningstetthet og pedagogtetthet blitt likere.

Ved utgangen av 2016 var kommunale barnehager marginalt foran når det gjelder generell bemanningstetthet, mens private barnehager var marginalt foran når det gjelder pedagogtettheten.

Det er interessant å se at SV gjør det til et poeng at det er flere barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager, uten å nevne med ett ord at de private barnehager leverer på de områder som har bred, politisk prioritert – nemlig å øke pedagogandelen.

Kommentarer til denne saken