Audun Lysbakken og Mona Fagerås hadde nylig nok et utfall mot private barnehager på debattsidene til blant annet Avisa Nordland. I tillegg til de vanlige angrepene mot private barnehager hadde de også denne gang fått for seg at Ben Eidissen og Even Carlsen har tjent seg søkkrike på å selge barnehagekjeden Espira. Disse to helt sikkert utmerkede herrene har aldri vært på eiersiden i Espira, og følgelig da heller aldri solgt eller tjent penger på selskapet.

Les her: Flere og bedre barnehager

Ikke vet jeg hvordan det jobbes med leserinnlegg i SV sin administrasjon, men det burde være mulig å få helt enkle faktaopplysninger korrekt før man sender ut innleggene.

Selv om SV er godt i gang med sin kampanje mot private barnehager, henstiller vi om at debatten gjennomføres på en saklig og faktabasert måte.