Det er på høy tid at seksualitetsundervisningen i skolen forbedres. Barn og unge lærer i dag først og fremst om hormoner, organer og kjemiske prosesser. Følelser, seksuelle overgrep og grensesetting blir ikke tilstrekkelig prioritert.

I en undersøkelse fra 2013 svarer kun 44 prosent av unge mellom 18 og 29 år at de har fått opplæring om grensesetting og seksuelle overgrep på skolen, samtidig som kun 14 prosent syntes opplæringen i seg selv var god nok.

Heldigvis slår den blågrønne regjeringens plattform fast at regjeringen ønsker å bedre seksualitetsundervisningen i grunnskolen og ha både seksualitet og grensesetting som tema i barnehagen. Resultatet bør være en skikkelig reform av seksualitetsundervisningen.

Gode læreplanmål er ikke nok, vi må sikre at elevene faktisk får god undervisning, og føler de sitter igjen med kunnskap om mer enn det fysiske. Derfor er det også viktig at lærerne har god kompetanse på feltet.

Vi lærer og utvikler holdningene våre tidlig, det krever at vi begynner tidlig med å skape sunne holdninger til seksualitet og grensesetting. Derfor er det kjempeviktig at barn får lære om dette på en alderstilpasset måte allerede i barnehagen.

Nordland trenger heller ikke å vente på tiltak fra regjeringen. Nordland Unge Venstre vil at Nordland som fylke viser handlekraft ved å gå foran som et godt eksempel og sørge for god seksualitetsundervisning på våre skoler. For eksempel kan skolene bruke “Uke 6”, som er gratis seksualitetsundervisningsmateriell, til arbeid med relevante kompetansemål fra flere fag.

#MeToo har for alvor vist hvor viktig holdninger og respekt for hverandres grenser er, og at seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Skolen skal ikke bare forberede dagens unge på yrkeslivet og studier, men også utdanne dem til gode samfunnsborgere. Derfor bør en reform av seksualitetsundervisningen være en viktig del av regjeringens skolepolitikk.