Du er stygg! Du er føkka! Kan ikke du bare få kreft!

Kommentar: - Mobbing er ikke bare et skoleproblem, det er også et folkehelseproblem, skriver Elise Iren Andersen og Marlene Blomstereng Knutsen.

Kommentar: - Mobbing er ikke bare et skoleproblem, det er også et folkehelseproblem, skriver Elise Iren Andersen og Marlene Blomstereng Knutsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDu er stygg! Du er føkka! Kan ikke du bare få kreft! Ingen liker deg! Gå og heng deg! Dette er hverdagen til altfor mange barn og unge i dag. Mange tilbringer mye av tiden sin på sosiale medier, og for mange er sosiale medier selve livet. Den oppvoksende generasjonen møter en tøff netthverdag, og de eksponeres for tøft språk, urealistiske idealer, forventningspress, gaming og vold. Tilværelsen på sosiale medier kan være brutal. For noen kan den være helt ødeleggende.

Mobbing karakteriseres ofte som fysiske eller sosiale negative handling som er rettet mot et offer, av en eller flere sammen, der styrkeforholdet er ujevnt mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet. I tillegg foregår dette over tid. Mobbinga kan være fysisk, verbal og/eller relasjonell. Mobbing foregår også på nett. Det spesielle med den digitale mobbinga, er at den som blir mobbet aldri slipper unna. Mobbinga er bare et tastetrykk unna. Mobbing skaper utrygghet og mistrivsel. En elev som utsettes for mobbing vil fungere dårligere både faglig og sosialt, da trivsel og trygghet er viktige grunnpilarer for læring i skolen.

Mobbing er ikke bare et skoleproblem, det er også et folkehelseproblem. Mobbing skjer i skoletiden, på ettermiddagene, kveldene, natta, i helgene og på nettet. Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom mobbing og psykisk helse. De som har blitt mobbet har dobbelt så stor risiko for depressive symptomer sammenlignet med barn og unge som ikke har blitt mobbet i oppveksten.

De er i risikosonen for å utvikle emosjonelle problemer som depresjon og angst. Videre kan også psykosomatiske plager som hodepine, magesmerte og søvnvansker bli et problem, samt utfordringer med selvtillit og selvfølelse. Selvmordstanker er også en mulig og svært alvorlig konsekvens som følge av mobbing. Mobbing gir smerte i sjelen, en sosial smerte som kan vare hele livet. Alt dette går ut over livskvaliteten til den som opplever dette. Mobbing kan føre til utenforskap der konsekvensen kan bli at du faller ut av skole, arbeidsliv og andre sosiale arenaer. Dette er en stor samfunnsutfordring som ikke kan løses av skolen alene.

En av satsingene i Meløyskolen de siste årene har vært arbeidet med å skape helsefremmende skoler som bidrar til god helse, trivsel, økt læring og gode holdninger hos elever og ansatte. Skolene jobber systematisk for å fremme god helse og et godt psykososialt miljø. Gjennom deltakelse i læringsmiljøprosjektet har Meløy kommune videreutviklet sin kompetanse til å jobbe med mobbesaker. Læringsmiljøprosjektet er et målrettet tiltak fra nasjonale myndigheter i arbeidet mot mobbing. Skolene som har deltatt i prosjektet har hatt en betydelig reduksjon i mobbinga i løpet av prosjektperioden. Det viser at målrettet og systematisk arbeid virker. Vi trenger fortsatt mer kunnskap om mobbing, slik at kompetansen i skolen kan utvikles videre.

Det er et mål å bli enda mer robust i arbeidet med mobbesaker og utvikling av gode læringsmiljø. Nå satser vi videre i dette arbeidet, og har blant annet etablert læringsmiljøressursteam og læringsmiljønettverk i Meløyskolen. Ressursteamene skal opparbeide særskilt kompetanse i håndtering av mobbesaker og øvrig arbeid med læringsmiljø. Vi arbeider i lærende nettverk på tvers av skolene og samarbeider om å utvikle vår kompetanse. I tillegg vil vi jobbe aktivt for å bringe faglig ekspertise til Meløyskolen. Gjennom systematisk arbeid på alle skolene har vi et mål om å stadig utvikle vår kompetanse i dette viktige arbeidet.

I dag, onsdag 3. oktober, markerer vi Verdensdagen for psykisk helse og viser vi forestillinga #hengdeg med Nittedal teater i Meløy kulturhus. I løpet av skoledagen når vi ut til over 650 ungdommer og ansatte i ungdomsskolene og videregående skole i Meløy og Gildeskål, med et viktig budskap om mobbing, utestengelse og hvilke konsekvenser dette kan gi. Forestillinga er sterk og dessverre veldig dagsaktuell. Forestillinga handler også om å ta valg, se hverandre og håp. I kveld kl. 19.00 kan foresatte og andre som er interessert, komme og se den samme forestillinga. Vi håper på godt oppmøte, og at dette bidrar til at et av våre viktigste samfunnsproblem settes på dagsorden rundt omkring i mange hjem. I Meløyskolen fortsetter arbeidet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags