Kirsti S Hasvoll berører et viktig tema i dagens Debatt. Badeaktiviteter, svømmeopplæring, og ulike former for vannaktivitet bør favne langt flere Bodøværinger enn de som defineres som fattige. Det bør gis tilbud til ulike grupper av befolkningen, småbarnsfamilier, eldre, uføre, og ellers badeglade mennesker.

De penger som Bodø kommune har bevilget for å gi en gruppe av befolkningen gratis tilgang til byens kommunale Badeland, bør heller vært brukt til å få ned billettprisene til alle. Det er en stor kostnad for en småbarns familie å skulle kunne benytte dette tilbudet ukentlig, og det er nok mange som ligger i grenseland for det man her defineres som ”fattige”. For øvrig et ord som er veldig stigmatiserende og som ikke burde vært brukt i denne debatten.

Det er også noe med verdighet oppi dette. Det føles kanskje mer verdig å kunne benytte seg av et tilbud på lik linje med det de fleste andre har råd til.

Så mitt forslag til Bodø kommune er:

Gi den samme økonomiske støtte som er brukt på å gi en gruppe av befolkningen gratis adgang til badeland, for å få ned billettprisene for alle.

Kort inn på oppholdstiden i bassenget, 2 timer, da vil flere kunne benytte seg av tilbudet, og et slikt tiltak vil kanskje også gi bedre inntjening.

Gi flere av byens befolkning muligheten til å benytte denne aktiviteten, og sist men ikke minst, lag et tilbud til Bodøs befolkning som favner langt flere.

Bading er gøy, og viktig for så mangt.