SV vil at Norge skal være en ledende nasjon i verden i kampen mot atomvåpen. Det har vi vært før. Den rødgrønne regjeringen startet det humanitære initiativet som ledet til atomvåpenforbudet. Men ved å ikke signere forbudet er vi en bremsekloss i det globale nedrustningsarbeidet.

Atomvåpen gjør oss ikke tryggere, men gir oss kun en falsk opplevelse av trygghet. Dersom bare ett atomvåpen blir detonert i et befolkningsrikt område vil det føre til fatale humanitære konsekvenser og vil bety slutten på menneskelig sivilisasjon slik vi kjenner den. Kampen for nedrustning og mot atomvåpen er den viktigste kampen for økt sikkerhet og trygghet i verden i dag. Derfor er fredsprisen til ICAN en velfortjent og svært viktig pris.

SV har fremmet forslag om at regjeringen må starte prosessen mot at Norge skal ratifisere forbudet. Forbudet slår fast at atomvåpen er like illegitimt som biologiske og kjemiske våpen. Vi må stille oss på lag med de 122 landene som stemte for avtalen i FN i juli, ikke på lag med Russland, Nord-Korea og de andre atommaktene som aktivt motarbeider nedrustningen. Når vi stiller oss på sidelinjen sammen med atommaktene, blir presset mot dem svakere.

Ved å signere atomvåpenforbudet stiller vi oss på riktig side av historien. Forbudet blir internasjonal lov når 50 stater har ratifisert. Det vil skje om kort tid. I fremtiden vil det bli svært vanskelig å basere sin sikkerhet på et forbudt våpen. Det er bare å begynne å tenke nytt med en gang.

Atomvåpenforbudet er ikke slutten, men begynnelsen på en ny prosess for reell nedrustning. Derfor må Norge må starte prosessen for å ratifisere atomvåpenforbudet nå. Vi oppfordrer derfor flertallet på stortinget til å følge flertallet i folket og Nobelkomiteen: Støtt kampen mot atomvåpen og for atomvåpenforbudet nå.