Hardt arbeid og Bodø Høyre

Av
DEL

LeserbrevBodø Høyre sitt mantra, som nå også ordførerkandidat Vestnes har tatt i bruk, om at hardt arbeid lønner seg, er en selvfølgelighet som dessverre virker noe nedlatende. Når det hele tiden henvises til at hardt arbeid lønner seg, så ligger det en uuttalt mistenkeliggjøring om at det er noen der ute som ikke jobber hardt nok.

Hardt arbeid

Vårt samfunn er bygd opp av mennesker som alltid har jobbet hardt, mye og gjennom lange dager. Vårt samfunn er bygd opp av mennesker som hadde sitt arbeid med lange arbeidsdager og dårlig lønn, i landbruk, i fiskerier, i skogdrift, i industrien, osv. noe som førte til at vi har det så godt som vi har det i dag. Disse menneskene bidro til at samfunnet vårt fikk muligheten til å bli et velferdssamfunn der vi gjennom fellesskapstanken bygde gode system som i dag tar vare på de mennesker som, av ulike årsaker, ikke makter hardt arbeid hele livet. Og de menneskene skal vi også sette pris på. Fordi mennesker i den virkelige verden er ikke skapt etter en A4-mal. Derfor er ikke hardt arbeid det samme for alle. For noen er faktisk hardt arbeid å gjennomføre en restarbeidsevne på bare noen få prosent.

Sen skolestart

Vestnes sitt siste utspill om grunnskoleelever som må begynne tidlig om morgenen for å forberede dem på arbeidslivet, faller på sin egen urimelighet. En stor andel av elevene som går i norsk grunnskole ender opp med arbeidsplasser som ikke begynner kl. 0800 om morgenen. Mange går inn i ulike former for skiftarbeid, enten det er i helsevesenet, i industrien eller det er i ulike serviceyrker. Og disse yrkene blir jammen meg utført av mennesker som vet hva hardt arbeid er, og som også utfører sitt arbeid samvittighetsfullt enten de begynner kl. 23 om kvelden eller kl. 04 om morgenen. Veldig mange begynner å studere etter endt grunn- og videregående skole. På universiteter og høgskoler kan det variere svært mye når de forskjellige fagene har oppstart om dagene. Men også studentene blir samvittighetsfulle arbeidstakere etter endt utdanning!

Mistenkeliggjøring

Så Bodø Høyre og Vestnes; vær så snill og slutt med å mistenkeliggjøre mennesker med at de ikke arbeider hardt nok. For det er ikke slik at det bare er de som har kommet seg opp til høye lederposisjoner, som arbeider hardt.

Vi i Senterpartiet vil ikke at noen skal mistenkeliggjøres som unnasluntrere, eller ikke hardtarbeidende nok. Vi har trua på at alle som bidrar i samfunnet vårt, gjør så godt de kan og arbeider så hardt de kan ut fra de forutsetninger de har. Og alles arbeidsinnsats er med på at vårt samfunn fortsatt bygges, og holdes i drift. Det setter vi i Senterpartiet pris på.

Ingrid Lien                                                                                                                                         2.-kandidat Bodø Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags