Oljeboring ved Trænarevet er uaktuelt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHavområdene utenfor Lofoten er sårbare og viktige, men den 16. juli fikk oljeselskapet Wintershall DEA tillatelse av Miljødirektoratet til å prøvebore etter olje ved Trænarevet sør for Lofoten. Ved å gjøre dette trosser Miljødirektoratet sine egne anbefalinger fra 2010. Jeg kan ikke begripe hvorfor denne tillatelsen blir gitt. Å gi en slik tillatelse er å gamble med sårbare områder, og i et klimaperspektiv er det helt uaktuelt å utvinne mer olje. Jeg som miljøverner i Lofoten føler meg svikta, men jeg skal kjempe, kjempe for havområdene som betyr så mye for meg!

Debatten rundt LoVeSe har holdt på i flere tiår. I april i år gikk Arbeiderpartiet inn for å ikke konsekvensutrede disse havområdene. Dette var et stort skritt i riktig retning, og en seier for alle de som har kjempet i denne saken.
Du som leser dette har kanskje aldri hørt om debatten med oljeboring i havområdene rundt Lofoten, men jeg håper at når du har lest dette innlegget så vil du forstå hvor viktig dette er for meg og så mange andre. Jeg har selv jobba mot oljeboring siden jeg var 11 år, og jeg gir meg ikke nå.

Området det er blitt gitt tillatelse til å bore etter olje ligger ved innløpet til Vestfjorden, og er et viktig gyteområde for fisk. Det er også et svært populært og viktig område for sjøfugl som bor og hekker i området. Trænarevet har et rikt biologisk mangfold vi ikke kan risikere å ødelegge.
Havstrømmene i området gjør at både giftige kjemikalier og et mulig utslipp av olje lett kan fraktes opp mot Lofoten. Ifølge Havforskningsinstituttet så vil konsekvensene av et slikt utslipp være like stort som om utslippet skulle vært direkte i Lofoten.

Klimaperspektivet er viktig - mer oljeboring vil føre til økte klimagassutslipp.
FNs klimapanel kom høsten 2018 med en rapport som fastslår at verdens utslipp må reduseres med 50 prosent i løpet av de neste 11 årene for å unngå en større temperaturøkning enn 1.5 grader. En temperaturøkning over det vil kunne gi katastrofale konsekvenser. Norsk olje bidrar til global oppvarming, og derfor må vi begynne en avvikling heller enn utvinning av enda mer petroleum. Politikerne må ta fremtiden vår på alvor, og ikke fraskrive seg klimaansvaret!

Oljeboring ved Trænarevet setter både havet, det biologiske mangfoldet og klimaet på spill, og er i mine øyne helt uaktuelt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags