Det har naturlig nok vært spekulert mye omkring årets valgresultat, og spesielt i Arbeiderpartiet som neppe kan sies å ha innfridd. I en evalueringsprosess er det sunt med tilbakemeldinger, all tilbakemelding er for øvrig en gave, og dette er tenkt som mitt bidrag til gavebordet.

Jeg tror alle partier vil være tjent med også å evaluere sin partikultur, hvordan kommer den til uttrykk i politikeratferd, hva er det som gir mening til denne atferden og hvilken rolle spiller kulturen i et valg? Ukultur finnes sannsynligvis i alle partier, men på dette området er nok Ap en suveren ener.

Lavmål

Det er mange eksempler på kulturuttrykk/politikeratferd som ligger på et lavmål, og her blir det å ta med et lite utvalg.

«De siste ukene har det blåst friskt rundt næringsminister Trond Giske. Hans venn Entra-sjefen, som ble ansatt mot styrets vilje, måtte gå. Forsøket på å få plassert en av sine beste venner i Telenor-styret, mislyktes. Og sist, men ikke minst: LO-leder Roar Flåthen i et verv som ikke finnes – i et styre som ikke trenger noen vararepresentant – til den nette sum av 195.000 kroner i året. Det får LO-lederen enten han møter eller ikke; som takk for at LO gir Arbeiderpartiet fem millioner i året." (Grenersen, Anne, Avisa Nordland 1. november 2012). "Tschudi-saken» og Støres habilitet var i utgangspunktet neppe noen stor sak, men hvorfor var det så viktig å ikke erklære seg inhabil? For meg framstår det mer som en patetisk og barnslig demonstrasjon av maktarroganse. Hva gir mening til slikt?

Med tittelen «Sett dem på plass» skrev Dagbladet den 26. februar 1963 en leder som innledet slik: Det er ganske utrolig hvordan Industridepartementet og dets ansvarlige sjef, Kjell Holler, nå flere ganger i det siste har ført Stortinget bak lyset ved å få det til å behandle saker og fatte vedtak på grunnlag av direkte misvisende opplysninger, eller ved ikke å gi nasjonalforsamlingen alle opplysninger i saken før vedtak fattes." "Konstitusjonell kriminalitet» og bruk av selektive sannheter er tydeligvis ikke av ny dato.

Fellesskapets midler

Planlagte prosjektoverskridelser, eller å skyve på kostnadene som det også heter, forteller noe om den totale manglende respekt for fellesskapets midler.

Overdreven bruk av gradering av dokumenter synes også å være en del av arbeidsmetodikken for å skjule uredeligheten. Jeg møtte det i tilknytning til basevalget, og jeg forstår at gruppen, «Bevar Andøya Flystasjon», også har stiftet bekjentskap med denne uredeligheten. I Sikkerhetsloven heter det for øvrig; «Sikkerhetsgradering skal ikke skje i større utstrekning enn strengt nødvendig, og det skal ikke brukes høyere sikkerhetsgrad enn nødvendig».

Har så slike forhold, eksemplifisert ovenfor, noen betydning ved stemmeurnene? Det vet jeg ikke. Jeg vet at vi glemmer fort, og det er nok også noe det politiske system vet å utnytte. De vet også at sannsynligheten for noen konsekvens er fraværende.

Kanskje er det allikevel slik at over tid så skjer det en slags «mental avleiring» omkring slike forhold og at dette, bevisst eller ubevisst, har en konsekvens når det stemmes. Jeg håper det.

Skulle et parti, eksempelvis Ap, satse på å endre sin partikultur, vil det kreve en revolusjon, og de sterkeste kulturbærerne for dagens kultur måtte fjernes.