I Klassekampen på tirsdag kan vi lese denne overskrifta. Det er AP-medlemmet fra Evenes i Nordland, Terje Bartholsen, som skriver dette. Han hilser fra partidypet, og han nevner sju områder der partiet ikke var synlige i valgkampen.

Klima

Det første han nevner er klima. Her påstår han at det er mange av oss som i fullt alvor mener klimaendringen er vår viktigste sak. Men det hadde Ap ingen større samtale om i valgkampen. Ja, Bartholsen, du har helt rett. Kan det være at partiledelsen ikke er enig med deg, siden de ikke fokuserte på dette i valgkampen. For MDG er det som alle vet en av de viktigste sakene.

Migrasjon

Bartholsen nevner videre utfordringen med migrasjon. Han mener at mennesker på flukt fra fra krig, skogbranner og ubeboelige områder er nesten like viktige som klimakampen. Her er han nok igjen på kollisjonskurs med ledelsen i partiet etter min mening. På Stortinget har Ap gått i forlik med blant annet Frp med Sylvi Listhaug i spissen. For MDG er også migrasjon en av de viktigste utfordringer verden står overfor. Så igjen, her er Bartholsen på samme kurs som MDG.

Utenforskap som nevnes av Bartholsen har heller ikke komme fram i Ap sin valgkamp. En god integrering vil føre til redusert fattigdom og et trygt og godt samfunn for oss alle. Igjen helt på kurs med det MDG står for.

Det grønne skiftet

Bartholsen nevner videre arbeid og det grønne skifte. Her er han opptatt av at Ap fokuserer på oljeboring, mens han ønsker det grønne skiftet. Evenespolitikeren nevner at Aftenposten kåret MDG som en av de beste partiet på framtidens gründerpolitikk. Etter min mening ligger Ap under svøpen til LO, og dermed vil nok oljeboring være viktigere enn det grønne skiftet.

Han nevner videre sentralisering og endringene i Forsvaret. Her var Ap i forlik med H og Frp. Også i forhold til dette hadde også MDG et klart standpunkt som samsvarer med Bartholsens syn.

Videre er kyst et viktig tema for han. Her har Ap latt både leveringsplikt og tilbudsplikt uthules også under egne ministre. Det måtte et kystopprør ti. Hvor var Ap?

– Velkommen etter

Jeg sier velkommen etter, Bartholsen! For tre år siden stilte jeg akkurat samme spørsmål som du. Etter flere tiår som lokalpolitiker for Ap i Narvik. På disse viktige områdene var partiet ikke lenger forenelig med mine verdier. Jeg meldte meg derfor inn i MDG. Som AP-mann forundrer det kanskje deg?

Du kjenner kanskje MDG stort sett på bakgrunn av mytene om partiet. Oppfordrer deg derfor til å lese programmet vårt, tror du kommerst til å bli overrasket. Overrasket ble også AP-ordføreren i Rana da valgomaten kom ut med MDG som hans parti nummer 2. Han og kjente kanskje MDG kun på bakgrunn av alle mytene om oss.

De verdier du fokuserer på som var manglende i Ap sin valgkamp, er meget sammenfallende med mine og våre i MDG. Velkommen som medlem hos oss. Jeg tror du vil styrke oss, og kampen for dine og våre verdier.

Bror Martin Hanssen

fylkesleder Nordland