Bodø Ap ved gruppeleder Morten Melå og ordfører Ida Pinnerød sørget for at sommeren ikke ble bare agurk-tid i nordlandspolitikken, med sitt utspill om at de har snudd og nå går mot konsekvensutredning av LoVeSe. De har naturligvis fått svar på tiltale fra forargede partifeller og også LO, men også støtteerklæringer har kommet fra flere steder, senest nå fra Aps gruppeleder i fylkestinget, Bjørnar Skjæran.

Skjærans uttalelser er imidlertid, dersom han er korrekt sitert, det trolig ærligste og samtidig mest skrekkelige som har glippet ut av en politiker i dette spørsmålet: "Jeg er klar for å fronte en hvilken som helst beslutning for denne saken som alle andre saker" sier han til NRK Nordland. Det er altså ikke så nøye for ham hva som besluttes, bare han er med. Så sier han riktignok samtidig at han nå har snudd - ikke som populist, men som iakttaker av vindens retning for øyeblikket - og at han nå betrakter hele saken som en død hest. Hvor ryggraden har tatt veien, sier han imidlertid ingenting om.

Spørsmålet om utvinning av olje og gass er betent sett fra et miljøperspektiv, og den sårbare lokasjonen gjør det enda viktigere å treffe riktige avgjørelser i en så viktig sak. Da er det på sin plass på påpeke at det vi snakker om er en konsekvensutredning, altså en utredning av konsekvenser ved en mulig fremtidig olje- og gassutvinning. Å si ja til konsekvensutredning er ikke det samme som å åpne kranene og sette fisken på spill. Det er å si ja til mer kunnskap i dette spørsmålet. Og her er altså Ap, selve Arbeiderpartiet, i ferd med å skifte mening.

Det er naturligvis slik at alle politikere ønsker den beste løsningen for de som de jobber for. Mitt eget perspektiv er selvfølgelig farget blant annet av det faktum at oljeindustrien og ringvirkninger av denne har stor betydning for min hjemkommune Alstahaug, som jeg ønsker alt vel. Når Bodøs ordfører kan tillate seg å gå imot, er det fordi hun ikke har noen vesentlige miljø som rammes av et slikt nei. Imidlertid mener jeg alle politikere bør tenke nøye over hvilken enorm betydning denne næringen har hatt for vår rikdom, vår levestandard, vår velferd og vår sysselsetting. Tidligere fylkesrådsleder Odd Eriksen sa det veldig presist når han påpekte at Arbeiderpartiet med denne dreiningen går fra å være et parti som ønsker å skape og dele til et parti som bare vil dele. Det er vel og bra å skulle forvalte verdier, men de må skapes først.

Det er et uomtvistelig faktum at verden kommer til å behøve petroleumsbaserte produkter i svært mange år, selv om vridningen mot fornybar energi og alternative tilvirkningsmidler fortsetter i høyt tempo. Det første spørsmålet vi da bør stille er om verden har bedre av kullkraft og oljeskifer enn norsk olje og gass? Det andre spørsmålet er om vi kan gjøre denne jobben utenfor hos oss. Det første spørsmålet har et nokså enkelt svar, det andre kan besvares gjennom en konsekvensutredning. Jeg tror det er viktig for hele landsdelen å få noen troverdige og solide svar på hva Ap egentlig vil. Om ikke annet får da Bjørnar Skjæran verdifull informasjon om hva han skal mene fremover.