Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia mot lokalene til flyselskapet FlyViking på Lyngseidet. Selskapet er en av tre som har levert inn anbud på kortbanenettet nord for Trondheim, og eies av investor og tidligere Widerøe-flyger Ola Giæver.

Les også: Razzia mot hovedkontoret til Ola Giævers flyselskap

Bakgrunnen for razziaen er uttalelser Giæver kom med til NRK da anbudet ble kjent. Ifølge ham snakket FlyViking og en annen av anbyderne, DAT, på forhånd om hvilke ruter som passet for dem og hvilke som passet for FlyViking. Så dro begge parter «hver til vårt og gjorde hjemmeleksa».

Giæver har senere sagt at dette var ment som en spøk, men det er i så fall en svært dårlig spøk. Det han beskriver er nemlig, ifølge de fleste eksperter på konkurranserett, et soleklart lovbrudd.

Les også: «Som å be folk kjøre i fylla» sa Ola Giæver om det danske selskapet i 2013 - nå samarbeider de for å utkonkurrere Widerøe 

Det var da også bakgrunnen for at AN lørdag på Apropos-plass krevde at Konkurransetilsynet gransker anbudsprosessen.

Les også: Sjefredaktør krever gransking av anbudskamp 

Det er både betryggende og viktig at dette nå skjer. Anbudet på det nordnorske kortbanenettet er svært viktig, både for flyselskapene, for deres ansatte, for passasjerene, for næringslivet og for mange nordnorske lokalsamfunn.

Dette er et avgjørende transportnettverk for hele landsdelen. Økt konkurranse vil bidra til å skjerpe selskapene, og gir på sikt lavere priser for de reisende.

Det er derfor svært alvorlig om noen av selskapene benytter seg av krokveier for å sikre seg anbudet. Særlig når dette dreier seg om grep for å forringe den konkurransen som skal tvinge fram lavere priser.

Det gjenstår å se hva Konkurransetilsynet finner, men etter Giævers uttalelser hadde de i realiteten intet valg. Er Giæver oppgitt over razziaen har han derfor kun seg selv å takke.

Vil det så vise seg at dette kun var en spøk, er intet bedre. Ikke minst for dansk DAT, som da helt uforskyldt er dratt inn i saken.

Viser det seg derimot at et ulovlig samarbeid faktisk har vært innledet, må det åpenbart få konsekvenser for selskapene. Hva de bør bli er for tidlig å si, det vil også avhenge av hvor tett et eventuelt samarbeid har vært.

For mye står på spill for en hel landsdel til at juks og avtalt spill kan aksepteres. Det vil vi alle tape på i det lange løp.