De to boligene ble revet vekk på få dager: – Kunne solgt mange flere av denne typen

To funkishus ble revet vekk like etter de ble lagt ut for salg.