I Norge har alle plikt til å gå gjennom et skoleløp fra 1.–10. klasse. Man er ikke nødt til å gå ytterligere utdanning på videregående skole, men i dagens samfunn stiller man veldig dårlig hvis man ikke gjør det. Da blir det vanskelig å skaffe seg en framtid–utdanning er nøkkelen.

Dette utgjør minst 13 års skolegang. På alle disse årene skal lærerne sørge for at elevene lærer seg det de skal kunne etter læreplanmålene. Både lærer og elever har et ansvar, men hvorfor er det allikevel sånn at noen elever ikke klarer å lære seg det de skal kunne?

Statistikkene viser at mange unge sliter psykisk. Mange har også lærevansker, dysleksi og lignende. Skolen og lærene har hovedansvaret for å tilpasse opplæring slik at elevene som har slike utfordringer kommer seg gjennom skolen på en god måte. Noen får også krav på spesialundervisning etter å ha hatt PPT inne i bildet, og da er det desto viktigere at man gir elevene det gjelder det de har krav på.

Dessverre opplever elever at spesialundervisningen kommer for sent, og at den attpåtil ikke er god nok. Selve spesialundervisningen utføres ofte i større grupper, og av vanlig lærere eller assistenter uten relevant utdanning.

Fremskrittspartiets ungdom vil sikre at elever som har krav på spesialundervisning får en kvalifisert spesialpedagog.

Vi vil også innføre en plikt for alle kommuner til å vurdere alle barnas norskkunnskaper før de starter på skolen. Tidlig innsats er viktig, og på den måten finner man mye tidligere ut hvem som kan trenge spesialundervisning, om så bare i en kortere periode.

For alle har krav på å få en god opplæring ifra skolen, og da skal det ikke være sånn at de som sliter på skolen skal bli litt glemt av. For dem som sliter de er ikke dumme, men de trenger bare mer hjelp og støtte. Det er skolen sitt ansvar på å se alle elever å ikke bare de elevene som er flinke på skolen–men da må politikerne stille de rette kravene.

Nå er det på høy tid at noe skjer for vi kan ikke ha det sånn her mer.

Av Maren Unni Henriksen, Styremedlem i Bodø og omegn FpU