De siste tre årene har Grønlands største isbre, Jakobshavn isbreen, økt i størrelse. Dette har man kunnet måle ved å benytte Landsat-data (fra jord-observasjons-satellitter), samt informasjon fra fly som benyttet radar-altimeter (radar høydemåler). Josh Willis ved NASA/JPL (Jet Propulsion Laboratory) har stilt disse dataene og bildemateriell til rådighet.

Isbreen har tydelig blitt tykkere, noe som sannsynligvis skyldes en naturlig, syklisk klimaforandring som nå har gitt kaldere hav-vann langs Grønlands vestkyst.

En tilsvarende utvikling av Vatnajökhul, Langjoökull, Mýrdalsjōkull og Hofsjōkull på Island er blitt observert i år. Det er de største isbreene på Island.