Det vakte nasjonal oppmerksomhet da russepresident Sara Landaas på Bodin videregående skole i februar foreslo at russen burde slippe framover i vaksinekøen.

Man kan si hva man vil om det forslaget, men Landaas var slett ikke alene om å foreslå endringer i vaksineprioriteringene. En rekke politikere fra Oslo, og andre storbyer foreslo det samme: etter at de aller eldste er vaksinert bør det gå flere vaksinedoser til steder med høyt smittetrykk.

Dette var ledd i en viktig offentlig debatt, for regjeringens vedtatte vaksineplan er slett ikke gitt. Og Landaas´ forslag hadde faktisk mye for seg.

Unge mennesker har som oftest langt flere sosiale kontaktpunkter enn eldre, så å vaksinere dem først er fornuftig om man vil redusere smittespredningen.

Det er da også årsaken til at FHI akkurat nå vurderer å vaksinere flere unge menneske enn planlagt, i tråd med Landaas´ forslag.

Det var altså slett ikke et vilt, useriøst og egoistisk forslag russepresidenten på Bodin kom med.

Det ville nok vært feil på det tidspunktet å skille ut russen som en egen gruppe ungdom med et ekstra behov for vaksinering, men forslaget var godt innenfor rammene for en konstruktiv og faktabasert debatt om vaksiner.

Det var det ikke alle som fikk med seg; for å si det mildt. Etter utspillet har Landaas´ telefon flommet over av meldinger som har ønsket henne alt vondt. Hun fortjente å dø, hennes besteforeldre burde dø.

Ut fra innholdet i meldingene er det åpenbart at mange av dem kom fra det vi gjerne kaller godt voksne mennesker. Ut fra det samme meldingene er de også åpenbart at de har sagt fra seg retten til å kalle seg «voksne».

Dette er ren pøbelatferd, og de bør alle stille seg i skammekroken. Eventuelt gå i seg selv og være voksne nok til å be Landaas om unnskyldning.

Så kan de igjen opptjene retten til å fjerne anførselstegnene rundt det ordet.

Det er ikke tilfeldig at det var en ung jente som ble utsatt for hetsen, og ikke de voksne politikerne som også foreslo å endre vaksineprioriteringen.

Det er blitt et mønster når det gjelder debatter der man kan opptre anonymt. Hetsen er gjerne både hardere og mer personlig når unge kvinner er målgruppen.

Det legger utvilsomt en demper på disse stemmenes lyst til å ytre seg. Sara Landaas sier da også til AN at det for henne vil bli vanskelig å ytre sine meninger i framtiden.

Det er lett å forstå, men det er likevel svært skadelig for den åpne samfunnsdebatten. Og dermed skadelig for samfunnet, for det er kun gjennom åpen debatt vi kan utvikle oss.

Slik sett vil hetsen mot Landaas påføre oss alle skade, unge som voksne. Ja, selv de «voksne» skader seg selv med sin stupide atferd.