Torsdag vedtok bystyret i Bodø et drastisk kutt i antall lærerstillinger i bodøskolen. Tross et voldsomt engasjement og åpen protest fra både lærere, foreldre og elever banket et flertall gjennom et kutt som kan innebære så mange som 60 færre stillinger fra høsten av.

Dette skjer samtidig som situasjonen rundt korona fremdeles er uavklart, og det fort kan oppstå et behov for flere – ikke færre lærere i høst.

AN har på denne plass tidligere ment at bystyret av den grunn burde utsette disse kuttene, og forlenge bemanningsmengden i dagens skole. Så kan man i arbeidet fram mot neste års budsjett, som skal være ferdig alt i høst, heller vurdere bemanningsbehovet på nytt, ut fra det man da vet om koronasituasjonen.

For det er ingen tvil om at det er behov for kutt i Bodø kommunes utgifter, de har altfor lenge vært for høye. Prognosen pr. nå viser et merforbruk på 134,8 millioner kroner ved slutten av året.

Så uenigheten ligger ikke der. Den ligger i hvor man skal kutte og hvilke områder man skal prioritere. Da bør skolene ikke ligge øverst på kuttlista.

Skole og oppvekst er kanskje den aller viktigste sektoren for en kommune. De feil man gjør her vil både lokalsamfunn og elever måtte betale dyrt for over tid.

Ikke minst i en tid der barn og unge allerede bærer en uforholdsmessig tung bør på grunn av dramatiske koronatiltak. Nå blir den børa enda tyngre, i hvert fall i Bodø.

Det handler ikke om at skolene skal skjermes for kutt for alltid, men timingen er fullstendig feil. Ekstra ille blir det når kuttene gjennomføres av en posisjon som gikk til valg på et løfte om å styrke bodøskolen, ikke svekke den.

Det er da også gjort mye for å styrke bodøskolen, og situasjonen er ikke helsvart. Det står tvert om godt til på mange områder. Men nå risikerer man å ødelegge alt dette gode arbeidet gjennom kutt ingen aner effekten av.

Spesielt gunstig for å motarbeide politikerforakt er det heller ikke å gå til valg på et klart løfte, og ende opp med å gjøre det motsatte et halvt år senere.

Dette er de mest skånsomme kutt vi får til, hevdet posisjonen i bystyret torsdag. Kutt andre steder vil gi enda mer negative effekter. Det er en merkelig påstand.

Bodø kommunes budsjett er på flere milliarder kroner. Helårseffekten av de foreslåtte kutt i antall lærerstillinger er 21 millioner kroner. Samtidig finner man plass til nye satsinger i samme størrelsesorden. Noe av det kunne åpenbart vært utsatt, i hvert fall til vi vet mer om koronautviklingen.

Dessuten er 21 millioner i et milliardbudsjett «småpenger». Men store penger for de minste blant oss, gjennom kutt som kommer på toppen av de store belastninger de alt er påført denne våren.