Slik åpner Bodøsangen, en sanglig hyllest til Bodø som gjerne framføres i hyggelig lag.

Men sangen peker også på et mindre hyggelig forhold når det gjelder byen; den er plassert ytterst på en halvøy der vind og vær angriper fra alle kanter.

Beliggenheten gjør også at antall veier inn og ut av Bodø er begrenset. Ja, fram til Tverlandet dreier deg seg stort sett om én vei, så da Tverlandsbrua i 2015 ble stengt på grunn av vind var byen i realiteten isolert.

Fullt så ille er det ikke nå, men onsdagens store sørpeskred på Riksvei 80 har gjort omkjøringsveien svært lang.

At skredet også stopper trafikken på Nordlandbanen gjør ikke situasjonen bedre.

Og Bodø er ikke alene. Omtrent samtidig har to andre ras sperret fylkesvei 17 i Meløy og i Rødøy.

Det setter blant annet en stopper for de mange som hver dag bilpendler mellom Ørnes og Glomfjord.

Det er funnet en foreløpig løsning gjennom bruk av hurtigbåten «Skarstind», men situasjonen skaper store problemer for både ansatte og arbeidsgivere.

Det gjør raset på RV 80 også. I AN har vi blant annet kunne lese om fastlegen som ikke kom seg til legekontoret på Fauske, og er bekymret for sine pasienter.

Nå er geologer i gang med å sjekke forholdene ved alle de tre rasstedene, og veiene kan forhåpentligvis åpnes om ikke lenge.

Men rasene bør minne oss både om viktigheten av veitransport i en region som vår, og det faktum at vi kommer til å få enda mer ekstremvær i årene framover.

Ekstreme værsituasjoner har preget verden denne sommeren; varme, flom, styrtregn. Dette er resultat av et klima i rask endring.

Det som har skjedd i Salten de siste dagene er faktisk beskjedent i forhold til de enda mer ekstreme værtypene andre deler av verden opplever, men det var altså nok til å sette hele vår lokale transportinfrastruktur i fare.

Da blir det skremmende å vite at været vil bli enda værre de kommende årene her også, og tiden er overmoden for å ta større hensyn til dette i vår planlegging framover.

Deler av RV 80 er alt vedtatt utbedret, og det kan bedre forholdene noe. Men det mangler fremdeles penger til å utbedre andre veier i Salten, ikke minst til den svært viktige byggingen av en ny E6 gjennom Sørfold.

Dette er andre gang på to år RV 80 har vært stengt på grunn av ras. Veien er en av Nord-Norges aller mest trafikkerte, og den er avgjørende for både innbyggere og næringsliv i Bodø og Fauske.

Bodøs beliggenhet gjør det vanskelig å anlegge avlastningsveier eller -spor som ikke blir tatt av samme ras, men mulighetene bør utredes, sammen med sikrere traseer for dagens vei.

I mellomtiden må vi holde fast ved vår bevissthet om denne effekten av økt ekstremvær, og bruke den til å jobbe enda hardere for å få ned klimautslippene, både lokalt og nasjonalt.