Nylig forsøkte Stopp islamiseringen av Norge (Sian) å spre sitt snevre budskap i Bergen. Som ellers i landet ble de temmelig utspilt, som nær sagt forventet. Samtidig er det mange som føler på både skepsis og utrygghet hva gjelder muslimsk innflytelse i Norge, og jeg vil tro at det gjelder særlig den eldre generasjon. Det er faktisk en ærlig sak.

Men Sian som organisasjon (om du støtter de eller ei) opptrer særdeles amatørmessig ovenfor sine meningsmotstandere. Å ikke skjønne at den alltid velorganiserte venstresiden stiller sterkt opp - med mål om å lage mest mulig støy og sabotasje - det er å kraftig undervurdere motkreftene som faktisk Sian setter i gang. Satt på spissen: Sian er som en brølende løve uten tenner – og det er kanskje det beste?

I nevnte by Bergen kastet kommunestyrerepresentant Sofie Marhaug (Rødt) seg ut i konspirasjonsteorier da hun i media skrev at man kan trekke klare linjer til nazistenes fremmarsj i 1930-tallets Tyskland og terroristen Breivik i 2011. En slik sammenligning henger ikke på greip.

Sian og lignende er ingen trussel. Til det er de en marginal gruppering som kun ytrer sine meninger, og det med like stor rett som når Rødt holder appeller med ropert og røde faner – hvor de etterlyser radikale samfunnsomveltninger i en ånd av marxisme-leninisme.

Men selv om det er lokalvalg så er det verdt å merke seg flyktning- og asylpolitikken til Rødt. I sitt program vil de legge til rette for at alle som vil kan få komme og søke asyl.

Rødt sier videre at selv om noen vil få avslag på asyl, så skal de allikevel få bli værende i landet – da de skal få oppholdstillatelse som arbeidssøkere. En slik naiv og uansvarlig politikk er Rødt i særklasse representant for i det politiske Norge. Man behøver ikke sympatisere med Sian for å fatte det.