Hvorfor er det slik at når storsamfunnet skal bygge ut veier eller kraftledninger, så er det de få fastboende som skal betale den største prisen? Jeg skriver dette i forbindelse med utbyggingen av Bognes fergeleie på E6, eller tilrettelegging for lavutslippsferger som planen heter. Her skal område utvides og ny høyspent med trafostasjon blir bygget.

Det er ikke vanskelig å forstå at Storsamfunnet trenger å utvikle seg, men hvorfor blir ikke de som bor der hørt på noen punkter?

Det var som ved alle utbygginger en høring for planen, der det kom innspill fra lokale personer, men alle innspillene ble veldig enkelt forskjøvet over i en ny plan. Denne nye planen Bognes vest mangler finansiell dekning og er et luftslott som veivesenet lurte Hamarøy kommune med for og få godkjent planen sin.

Dermed blir ingen av utfordringene de fastboende har gjort noe med. Man får en høyspent og trafostasjon rett bak husene, og innkjørsel skal bygges om slik at den blir en bratt fin akebakke rett ut på E6. Det skal brukes på 100 talls av millioner, men de lokale skal ikke bli hørt på noen punkter? Det er helt klart ikke ønskelig fra veivesenet at det skal bo folk ved fergeleiet og slik situasjonen er så er det ikke så attraktivt og bo der heller, men med alle problemene som har kommet med utallige utvidelser, så er verdiene av eiendommene borte. Bør ikke storsamfunnet ta ansvar og enten utbedre for de få fastboende eller tilby dem muligheten til og flytte uten kostnad for dem?