Gå til sidens hovedinnhold

De dubiøse skriftsteder

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lik alle «kristne» sekter, pugger også Jehovas vitner (JV) bibelske skriftsteder, og en disippel av denne dubiøse overtros idé, framstår Torgils Gundersen (TG) med stor innlevelse i avisa, sist med en panegyrisk epistel på vegne av Bibelen, og med et naivt angrep på undertegnede.

TG burde gå på gummisåler, da han er talsmann for en sekt som promoterer inhumanisme og overtro som i middelalderen. Isteden ivrer sektens representanter for «sin» sak, og prøver å verve flest mulig til sekten. JV er ingen unik sekt, men én av flere som poppet opp i USA på 1870-tallet, og denne ble ledet av predikanten Charles Taze Russel, som hadde tilhørt Syvendedagsadventistene, og hvis lære han delvis bibeholdt. Tidlig fastsatte Russel sekten tiden for Jesu nye advent, som skulle skje i 1914, og da skulle de «utvalgte 144.000 regjere med ham i 1.000 år. Skuffelsen da Mesteren ikke innfant seg, rammet sekten hårdt, da mange meldte seg ut, men tok seg opp igjen da man forandret regnestykket og reorganiserte sekten i 1938. I dag heter det at Jesus allerede er kommet tilbake, men at han holder seg skjult. JV ble forbudt i Tyskland, og da den innførte teorien om at alle nasjoner var underlagt Satans styre, forbød også Det britiske samveldet sekten å virke der.

Ett av kjennetegnene for JVs doktriner, er utstøtelsen av medlemmer som ikke helt og holdent følger reglene, og utstøtte og deres familier risikerer forakt og isolasjon. Blodoverføring, selv i ekstreme kasus, er forbudt. Tobakksrøkning forbys (bra nok), mens alkohol kan nytes («Jesus drakk jo!»). I et inserat i Nordlands Framtid pr. 11/11 1989, beskriver Dag Ove Johansen JVs ideologi, ved å vise til «Antenne 10"s reportasje, som skal ha «rystet» seerne. Og blant en rekke uttalelser i samme sak, kan vises til William J. Schnell: «30 Years a Watchtower Slave», hvori han beskriver JV som ett av de mest totalitære kristensekter man vet om. JV venter på «enden»; de venter forgjeves, just som den piken som ventet på sin kavaler på Billy Bryants Café ... han kom aldri ...

At Bibelen er fylt med et utall selvmotsigelser og uvitenskapelige påstander, inngir ingen skepsis hos JV, Jordkloden er ca. 6.000 år, og tydelige fossiler og fossile produkter som kull, olje og gass, skriver seg fra «syndsflommen». Dinosaurene døde ikke for over 60 millioner år tilbake, men under «syndfloden», så de levde side om side med menneskene, så lenge det varte. For JV og sektens «vitne» hersteds, TG, er Bibelen «innblåst av Gud», men dersom så var tilfellet, hvordan kan denne guden tillate alt det absurde som denne boken forfekter ... med mindre guden selv er schizofren ...? Ingen «normal jordisk» forfatter og forlag ville ha tillatt den slags ravasje av et skrevet produkt. Et bedre alternativ synes da å finne i filosofen Publius Papinius Statius´sentens: «Primus in orbe deos fecit timor (Frykt skapte de første guder i verden)!»

Kommentarer til denne saken