Har dere hørt om den lille rekefabrikken som nektet å dø?

Jeg snakker om den lille bedriften Nord-Reker i Kvina , Lurøy på Helgeland.

Dette er bedriften som er hoffleverandør med ferske reker og håndpillede ferske reker til Hurtigruten, til Nordlandsmat og paradoksalt nok også til en av gigantene innen laks Lerøy Seafood. De lever og til andre Cruise rederier og andre aktører.

Saken jeg skriver om dreier seg om at også andre aktører enn laks næringa skal kunne drive med næring og næringutvikling på kysten.

Et laks oppdrett kan med dagens gode teknologi legges omtrent hvor man vil ute på havet , ja ute på Trænabanken om man vil.

Et rekefelt kan ikke flyttes vekk, de er der fra naturens side og er derfor avhengige at ikke laksenæringa får legge beslag på flere områder enn den alt har gjort.

For 50-60 år siden var rekenæringa en betydelig del av kysten arbeidsplasser og verdiskaping .

I Nordland var det i sin tid 21 rekefabrikker , det var mange gang flere full tids reketrålere . Har ikke det nøyaktige tallet, men opptelling viser at det sannsynlig var flere enn 60 båter som fisket reker bare i Nordland.

Hvorfor har det så skjedd at denne næringa har måttet gi fra seg område etter område for å gi plass til laks næringa . Er det moralsk eller etisk rett at ei stor næring skal fortrenge andre aktører for å bli stor ?

De store 3 aktørene som har fått lov å legge beslag på det meste av rekenes oppvekst og felt i Nordland er Nordlaks AS i Nord fylket også i Troms , så har vi Nova Sea med hovedsete i Lovund også det i Lurøy (omsetning på mange milliarder) og så har vi Mowi ( verdens største) de som har tatt for seg områder etter område over hele landet og fått fjernet omtrent det som er av reker på kysten.

Dette er ikke lenger bare vi som er glad i reker og kjemper for rekene sin eksistens . Forskere som ikke har latt seg true eller kjøpe tør å si det laksenæring ikke vil de skal si, de sier nå fra at nok er nok, næringa må la andre aktører også få leve.

Når en laksemærde legges nære et rekefelt , da tar det ikke bare plassen fra reketrålerne . Foret som brukes inneholder stoffer som gjør at krepsdyr dør i områdene rundt . Reker er et krepsdyr for de som ikke visste dette. Det bygges også metervis med slam under og rundt oppdrettet som fører til at rekene forsvinner

I dag kan oppdrett legges på land eller ute på storhavet , så hvorfor skal de på død og live beslaglegge det som er igjen av fiskeren sine rekefelt .

Hvorfor unner ikke disse folkene andre næringer å ha et virke og levebrød ?

Dette bør dere politikere tenke over neste gang dere gir tillatelse og ødelegger for det lille som er igjen av reke næringa.

Nord- Reker produserer i dag 3 produkt med meget høy kvalitet, ja så bra at de er valgt som foretrukket leverandør til turist magneten Hurtigruten (de tar kun det beste) Hoffleverandør , tenk det.

Dette er produktene

1 Ferske sjokksaltede reker

2 Håndpillede dagferske reker

3 Hele reker i lake (har noe kortere håldbarhet enn håndpillede reker, men et prima produkt ) Dette er et lite produkt hos Nord - Reker

Jeg håper politikere og samfunnet er seg bevvist nå og lar denne næringa få leve videre.

NB: Undrtegnede er bror av hovedaksjonær Bodil Holmen og jeg er selv nest største aksjonær i Nord- Reker AS