Etter en artikkel her i avisen om vår søknad om tomt til etablering av datasenter i Kilvik har det kommet kommentarer med meninger, men også en del feilinformasjon. Både Almar Bergli og Jan Prytz har i kronikker utelukkende hatt fokus på utvinning av kryptovaluta, noe som ikke er korrekt vedrørende vårt planlagte datasenter.

Vi planlegger et datasenter som kan benyttes til lagring av alt markedet etterspør.

Ja, det kan være relatert til kryptovaluta, men kan like gjerne være knyttet til lagring av folks bilder og annen data som er lagret på nettet. Vi ønsker også å utnytte den varmen som et datasenter produserer og utreder etablering av komplementær virksomhet som kan utnytte denne varmen. Vår virksomhet vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Meløy kommune.

De høye strømprisene i Norge i vinter har avslørt et kraftmarked som må endres, vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene. Vi bor i det kaldeste området i Europa og kan ikke ha markedspris på kraft. I et fritt europeisk kraftmarked vil prisene kunne være høye uavhengig av forbruket i Norge, fordi kraftselgerne maksimerer prisen. Kraft skal være et fellesgode i Norge. Folk må sikres stabil og lav kraftpris til privat forbruk. Videre bør billig, norsk, fornybar kraft til næringslivet benyttes til å fremme bedriftsetableringer i Norge. Dette vil gi Norge arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi produserer allerede mer kraft enn vi forbruker i Norge og forbruket bør fortrinnsvis skje i Norge. Norge bør utnytte sitt komparative fortrinn som produsent av billig, fornybar kraft til det beste for folk og land.