– Etter å ha satt oss inn i Danny Hayes og hans selskaper, valgte vi å avstå fra å bistå eller påta oss oppdrag for dem

Snorri Sverrisson Rasch bisto Danny Hayes i forbindelse med signeringen av sponsoravtalen.

Artikkeltags