Gå til sidens hovedinnhold

Danner Norges sjette største nettselskap i Nord-Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

Målet er å skape den beste tjenesten og billigst nettleie når Nord-Norges to store kraftselskap nå setter i gang fusjonsforhandlinger. Planen er at fusjoneringen er et faktum fra 2021.

Det er Bodø Energi og Troms kraft som nå etter planen skal slå sammen sine to kraftselskap, Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. Det melder selskapene onsdag formiddag.

- Dette er en stor dag. Alt er ikke på plass, men vi er klare til å gå ut og bekjentgjøre at vi er i fusjonsforhandlinger, sier samfunnskontakt i Troms Kraft, Stein-Gunnar Bondevik på en pressekonferanse.

– Skala er viktig og en sentral årsak til fusjonen. En annen grunn er at det skjer store endringer i Nett-Norge. Det er mange som ønsker å se på muligheten til å lage større enheter. Tredje grunn er det vi kaller den grønne omstillingen, legger han til.

Sammenslåingen vil skape et landets sjette største nettselskap med en antatt verdi på ca. fem milliarder kroner. Nyhetene ble også presentert i et allmøte i begge selskaper onsdag morgen.

– Elektrifiseringen av Nord-Norge kan ikke skje uten kompetente og finansielt sterke nettselskap. Kravene til tjenester og kapasitet i nettet vårt øker i rask takt og gjør at god nettdrift danner selve grunnlaget for all næringsutvikling. Med dette grepet plasserer vekstmotorene Tromsø og Bodø seg i førersetet – sammen – for å skape de beste tjenestene og den laveste nettleien for husholdningene og næringslivet i våre konsesjonsområder, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

Kommer utviklingen i møte

Selskapet vil ha hovedsete i Bodø og blir en del av Troms Kraft-konsernet. Troms Kraft blir den kontrollerende eier med 60 prosent av aksjene, mens Bodø Energi har 36 prosent. Dragefossen på Rognan skal eie fire prosent.

– Det er store bevegelser på nettsida blant landets kraftselskap. Det er gjennomført store fusjoner på Østlandet og i Trøndelag, dette kommer vi til å se i våre områder også. Vi kommer derfor utviklingen i møte med å etablere dette tette samarbeidet mellom to av de største aktørene i nord. Sammen har vi den kompetansen og kapitalen som trengs for å ta steget inn i et fornybart, fullelektrisk nord, sier Arne Juell, konsernsjef i Bodø Energi.

– Vi ble stiftet i 1909 og er 100 prosent eid av Bodø kommune. Forskjellen på forretningsområdene mellom oss og Troms Kraft er at vi driver fjernvarme og ikke produksjon, ellers er vi ganske like. I tillegg har vi et felles selskap allerede i Frost kraftentreprenør som vi eier sammen. Her vil jeg legge til at mye av grunnen til at vi sitter her i dag, er at de fire årene vi har bygget opp Frost, har vi samtidig bygget opp en tillit mellom oss. Det skal vi ta med videre, sier Juell på pressekonferansen.

Til sammen har selskapene om lag 120 000 kunder. . Nordlandsnett driver distribusjonsnett i kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna, samt regionalnettet i Salten. Troms Kraft nett dekker kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Senja.

– På tross av at inntektene reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat, eksisterer det likevel insentiver til å tjene penger. I dette systemet belønnes selskapene etter effektivitet. Erfaring viser at større skala på selskapene vil gi høyere lønnsomhet. Vi løfter oss nå opp i nasjonal klasse hva angår størrelse. Vi forventer derfor at en fusjon vil øke verdiene og potensialet for utbytte til våre offentlige eiere ytterligere, sier Semmingsen.

Vil gi lavere nettleie

Fusjonen skal ikke gå ut over bemanningen, forsikres det.

– Vi er allerede en svært distribuert organisasjon med personell spredd over hele regionen. Dette vil det ikke bli store endringer i. Synergieffektene ligger særlig i systemkostnader, her vil det være mulig å hente inn store innsparinger, som i sin tur vil gi lavere nettleie for våre kunder enn de ellers ville fått. Ambisjonen er billigere og bedre nett, enkelt og greit, sier Juell.

Selskapene tar sikte på å kunne ta en endelig beslutning om fusjon primo mai 2020, med virkning fra 1. januar 2021.

Troms Kraft Nett er største enkeltvirksomhet under Troms Kraft-konsernet, målt i antall ansatte, har nettkapital på 2,5 milliard og hadde rett under 700 mill. i omsetning i 2019. Konsernet har totalt over fem milliarder i 2019

– Jeg har lyst til å oppsummere med at vi mener dette er en veldig fornuftig fusjon å gjennomføre. Det er for det første godt for kundene som får lavere nettleie. Det er for det andre godt for eiere. Det skaper bedre lønnsomhet og mulighet for økt utbytte. Det er godt for de ansatte, sterkere fagmiljø og økt nasjonal innflytelse ved at vi blir et større selskap og i større grad blir tatt med på råd hos dem som legger strukturen for denne type selskap, avslutter Semmingsen.

Kommentarer til denne saken