Gå til sidens hovedinnhold

Dagens fiskeripolitikk trenger ingen kursjustering. Den går i helt riktig retning

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torbjørn Trondsen i Kystens Tankesmie vil bidra til å skape livskraftige kystsamfunn. Det er bra og veldig viktig. Og helt i tråd med dagens fiskeripolitikk.

Fiskerinæringa er en av våre viktigste fremtidsnæringer. Den skaper mange arbeidsplasser og store verdier, og er viktig for mange lokalsamfunn langs hele kysten.

I april 2020 konkluderte Riksrevisjonen med at endringene i kvotesystemet mellom 2004-2018 har ført til mindre aktivitet i flere kystsamfunn. Riksrevisjonens funn tar jeg på alvor, og det er vi nå i full gang med å følge opp.

Pliktsystemet har vært behandlet i Stortinget opptil flere ganger. Jeg har merket meg at fiskeindustrien i sine innspill til næringskomiteen har vært kritiske til representantforslaget, og at de istedenfor har redegjort for andre tiltak som kan bidra til å gi økt bearbeiding. Disse blir nå fulgt opp og vurdert i departementet. Blant annet vurderer vi forslaget om dynamisk minstepris skal være styrende utbudspris for tilbudspliktig fangst. Departementet vil sende dette forslaget, samt andre forslag om å gjøre endringer i reglene om tilbudsplikt, på høring.

For at fiskefiletindustrien skal kunne drive en jevn, helårlig produksjon og komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode, er vi nødt til å føre en politikk som sikrer at landindustrien får tilstrekkelig og stabil tilgang på råstoff, hele året. Det er denne regjeringen nå godt i gang med å legge til rette for.

Trondsen skryter veldig av Senterpartiet i fiskeripolitikken. Det er nesten så en tror at han er SP-medlem. Det interessante er at vedtaket på SPs landsmøte om fordeling av fiskeriressurser mellom de forskjellige flåtegruppene, er langt unna SPs retorikk. Vedtaket er egentlig i all hovedsak det samme som regjeringens politikk – nemlig stabilitet og forutsigbarhet i fordelingen av fiskeressurser mellom flåtegrupper. Med andre ord har SP kritisert regjeringen kraftig, for så å gjøre det samme som regjeringen. Dette er useriøst, men samtidig bra at SP nå støtter regjeringens fiskeripolitikk.

Med det slår jeg fast at dagens fiskeripolitikk ikke trenger noen kursjustering. Den går i helt riktig retning. PS: Kvotemeldingen innebar at kystflåten fikk økt sine kvoter på bekostning av havgående flåte.

Kommentarer til denne saken