Bodø: Simon Engelien er en av 53 ungdommer som «Kom i jobb» Bodø har hjulpet. Prosjektet skal hjelpe unge mennesker som sliter psykisk med å få seg jobb.

– Og da snakker vi om vanlige jobber, ikke særtiltak, sier Beate Brinchmann.

Doktorgrad

Brinchmann er psykologspesialist og stipendiat ved Nordlandssykehuset og leder «Kom i jobb»-prosjektet. Hun forsker også på effekter av satsingen. En forskning som skal ende opp i en doktorgrad en gang utpå våren i 2018.

– Individuell jobbstøtte som vi kaller «Kom i jobb» er et konsept som er utviklet og utprøvd gjennom mange år i USA. Vi vet at det virker. Utfordringen er å få det til i Bodø, sier Brinchmann.

Prosjektet har økonomisk støtte fra blant annet Norges forskningsråd og Helsedirektoratet.

Samarbeid

Målet med prosjektet er å få flere unge mennesker ut av trygdesystemet og over i ordinært arbeid.

– Vi i helsevesenet har en tendens til å hefte oss i diagnosene. Det har vært en vanlig tankegang at vi først skal få folk friske før de skal ut i aktivitet. I dette prosjektet er målet å få folk ut i arbeid kjapt. Så fort de selv ønsker. Og så følge dem opp, sier Brinchmann.

Hun skryter av samarbeidet med Nav.

– Helsevesenet og Nav har ulik kompetanse, og samarbeidet kan gi flere unge som sliter en «ny start» i form av meningsfylt arbeid.

Aktivitet

I mars i år ble det opprettet et Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset.

Kompetansesenteret skal bygge opp kompetansen om arbeid og psykisk helse slik at unge mennesker får støtte i å gjennomføre sine ambisjoner om utdanning, opplæring og jobb

– Arbeid og aktivitet er viktig og kan ha avgjørende betydning for livskvalitet og bedring for mange av våre pasienter, sier Brinchmann.

Næringslivet

Medarbeiderne hun har rekruttert til «Kom i jobb» Bodø er imidlertid ikke hentet fra helsevesenet.

– Det helt spesielle med dette prosjektet er at de fire jobbspesialistene i stedet for erfaring fra helsevesenet har er faring fra det lokale næringslivet, sier Brinchmann.

Prosjektet i Bodø skal i årene framover følges tett, og resultatene skal måles mot ti kommuner som ikke har en sånn ordning.

– Vi må ha noe å måle resultatet opp mot. Er det sånn at vi får færre unge på trygdeytelser og flere i arbeid enn sammenlignbare kommuner som ikke har et «Kom i jobb»-prosjekt? Det skal vi finne ut, sier Brinchmann.

En ny start

Ifølge en av de fire jobbspesialistene, Frank Håvard Storvik, har prosjektet til enhver tid en liste på ca. 80 jobbsøkere.

– Og det er bare siste året vi har vært fire jobbspesialister i sving. Året før var vi bare to som jobbet med dette, sier Storvik.

Han mener det er viktig å kunne tilby unge som sliter en ordinær jobb framfor en vernet arbeidsplass. Både når det gjelder sosial inkludering, og ikke minst en meningsfull hverdag.

Det er Simon Engelien enig i.

– For meg har det å ha en jobb å gå til gitt livet mitt en ny start, sier Engelien.

– Før hadde jeg mange gode unnskyldninger for å ikke gå ut blant folk. Jeg plages med sosial angst og depresjon. Å ha en jobb å gå til har gitt meg selvtillit og en meningsfull hverdag, sier han.

Inspirert

Engelien stortrives hos Narvesen på Bodø lufthavn. Og kioskdriver Geir Jakobsen er meget fornøyd med å ha han bak disken.

– Simon var innom som ekstrahjelp i sommer, og gjorde en utmerket jobb. Vi visste at vi ville få en ledig halvstilling i høst, og   tvilte ikke et sekund på å tilby ham stillingen, sier Jakobsen.

– Å jobbe her gir meg inspirasjon. Nå er målet en 100-prosentstilling, smiler Engelien.