Endret rute på kort varsel

Besøker Bodø for første gang.