Jeg er kunde på Spar/Koch og forundres over at det ikke er bedre Corona-organisering i butikken. Her om dagen overhørte jeg en betjent som bad en kunde om å holde avstand. Kunden svarte at det hadde ikke betjenten noe med siden han bare var betjent. Jeg forundres over at ikke butikkledelsen trer inn og organiserer det hele bedre - med skikkelig avstand mellom kundene. Hva hvis hele betjeningen "ryker"? Da uteblir jo hele fortjenesten. "Rema" på "leira" organiserer dette og viser derfor forståelse for både de ansatte og kundene. Jeg skifter butikk.