I disse coronatider med rekordhøy arbeidsledige er det forundelig att vi må importere arbeidskraft fra røde land. Er det så vanskelig for nordmenn å forflytte seg i Norge en kortere periode. ?