Navnet Asbjørn er forbundet med nordnorsk, la oss håpe at Asbjørn Ingebrigtsen også kan finne frem sin ære og verdighet, for innlegget om nestlederen i SV var blottet for verdighet.

Joda, jeg overreagere kanskje, men det gjør noe med deg når dine kolleger skal settes i gapestokk og kalles for kriminell. Jeg mistenker at Ingebrigtsen må betale skatt og forbannet av den grunn. Og det kan man forstå. Tidene er hard for mange og vi trenger å fordele på en annen måte. Det har slått uvanlig ut for noen. Men at det betyr at SV motarbeider alle som skaper noe, den synes jeg er drøy. Privat sektor er en del av samfunnet som vi også skal hegne om, og det er viktig at alle som har lyst å skape noe møter en hverdag med de verktøy som er nødvendige for å lykkes. Det er politikernes plikt å skaffe til veie disse verktøyene, uansett parti.

Så er jo SV i mot privatiseringen av velferdsordningene, og en større omfordeling fra de som har mest til de som har minst. At Ingebrigtsen kaller SV for en moderne Robin Hood må vi takke for, for det er jo nettopp det vi vil være. Og derfor har SV-politikerne valgt å stå frem med sine skattekrav, det har de andre ikke gjort. Å kalle alle våre folkevalgte for kriminell er å gjøre en debatt til hetsing.

I Ingebrigtsens innlegg virker det som SV er en skole for hvitsnippkriminaltet, Come on Asbjørn Ingebrigtsen, Get real, dette var trist lesning og jeg håper du ikke får en stor plass med ditt ekstreme politikerhat i mediene.