Tirsdag 15. oktober kl. 18:00 arrangerer Norsk Luftfartsmuseum, Luftforsvarsmuseet, Bodø Forsvarsforening, Bodø Militære Samfund og Norske Reserveoffisers Forbund en aften på Norsk Luftfartsmuseum i den kalde krigens tegn.

Sveriges ”NØYTRALITET” i den kalde krigen:
Prisbelønt journalist Mikael Holmstrøm i «Dagens Nyheter»
Denne gangen ser vi spesielt på Sveriges helt spesielle situasjon. Sverige var offisielt nøytralt i krigens blokkdannelse, men var i dyp hemmelighet godt forankret i NATO og USA. Norge og Danmark spilte en sentral rolle i den hemmelige forbindelsen og planleggingen. Prisbelønnet journalist og forfatter Mikael Holmstrøm fra Dagens Nyheter vil ta oss med inn i Sveriges hemmelige dobbeltrolle og overraskende manøvrering i det internasjonale sikkerhetspolitiske landskapet. Han vil trekke linjer fra den kalde krigen til dagens situasjon med sine mange likheter og faremomenter. For sitt banebrytende arbeid over flere tiår med Sveriges rolle under den kalde krigen og boka «Den dolda Alliansen – Sveriges hemliga NATO-forbindelser», ble Holmstrøm tildelt journalistprisen Guldspaden.

U2 på vei til Bodø skutt ned 1. Mai 1960:
Foredrag av tidl. Generalmajor Kjell M. lutnes
Kvelden avsluttes med at pensjonert generalmajor Kjell M. Lutnes gir et innblikk i det storpolitiske spillet rundt de felles norske og amerikanske U-2 operasjonene over og til og fra Norge. Et særnorsk og ambivalent ideologisk ståsted ble førende for håndteringen av den internasjonale politiske situasjonen i kjølvannet av nedskytingen av U-2 1. mai 1960. En situasjon der Norge ble kasteball mellom Sovjet og USA, mye grunnet egen politikk.

Foredragene kan også følges via streaming over både Norsk Luftfartsmuseums og Bodø Forsvarsforenings hjemmesider:
luftfartsmuseum.no
forsvarforeningen.no