Utsikt er erstattet med innsyn. Nabokjerringa har gode kår i Bodø