Arild har ansvaret med å få gigantprosjektet i mål: - Folk har vist stor forståelse

Av

Positive trafikanter og ingen alvorlige personskader er prosjektleder Arild Hegrebergs foreløpige konklusjon etter tre år.