I Bypakke 2 skal Svv spare kostnader ved å benytte prefabrikerte bruløsninger i Grønnåsenkrysset over tidligere Rv 80 og Bodøsjøveien.

Hvorfor ble ikke dette gjort i Bypakke 1?

Her har bilistene fått svi i form av økte bompenger ved at bruene ble støpt på stedet, noe som sikkert økte kostnadene med flere titalls millioner kroner. Det tok måneder med forskaling, støyping og riving av forskaling ++.

To nye bruer til en pris av 22,6 mill. i Grønnåsenkrysset kan løftes på plass i løpet av én natt.

Samme kostnadsreduserende løsning burde vært benyttet for alle bruene på Stormyra.