Bygget kan utgjøre en fare for pasienter og ansatte – må vente lenge på utbedring

Det blir ikke prioritering av renovering/nybygg for psykiatritilbudet ved Nordlandssykehuset med det første.