«Rødt vil ha en storstilt satsing på jernbane i Norge. Vi vil samle jernbanen i ett statlig selskap, og sier nei til EUs jernbanepakke 4 og regjeringens privatisering av togtrafikken.»

Sitatet er hentet fra partiet Rødts program for de neste fire årene. Gjennom mange år under skiftende regjeringer har jernbanedriften i Norge blitt ødelagt og forvitret gjennom oppdeling, privatisering og konkurranseutsetting. Nå er det på tide å gjenreise Norges Statsbaner og få skikk på togtilbud, materiell, utdanning og drift.

Rødt støtter Norsk Jernbaneforbund i kampen mot vilkårligheten i togdriften som går utover kunder, miljø og økonomi. Rødt vil ha full nasjonal råderett over egen jernbane.

Dette står også i partiprogrammet: «I neste fireårsperiode skal arbeidet igangsettes for å bygge jernbane til Harstad og Tromsø. Nordlandsbanen skal elektrifiseres og oppgraderes. Forsøk med hydrogendrevne lokomotiver skal gjennomføres.» Er du enig i å satse på jernbane kan du trygt gi din stemme til Rødt.

Trond Blomlie, medlem i Rødt, Håkvik