Den norske boligpolitikken øker de økonomiske forskjellene. Noen bygger store formuer, mens andre ikke får lov til å bygge sitt eget hjem. Slik at ikke boligpolitikken fortsette!

ANs leder fra 29. juni viser til at kvadratmeterprisen på nybygg i Bodø har økt med hele 20 prosent på ett år. Dette er en utvikling vi har sett over tid, og den enorme økningen kommer dessverre ikke som en stor overraskelse. For det er ikke rart det går ille i det norske boligmarkedet. Norge har en av de mest deregulerte boligmarkedene i Europa. Et marked vi ikke har kontroll over, og som ikke lenger fungerer slik det skal. Boligmarkedet øker de økonomiske forskjellene i samfunnet, og særlig dramatisk er forskjellen mellom de som er på innsiden, og de som er på utsiden.

Det er blitt vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. Mellom 2003 og 2019 økte boligprisene med 163 prosent, over dobbelt så mye som lønnsveksten i samme periode. Tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viser til at førstegangskjøpere kun har råd til én av ti boliger til salgs i Bodø. Det hjelper ikke å kutte middager ute eller la være å kjøpe nye bukser: Man kan ikke spare seg til en bolig. Prisene i markedet øker raskere enn mange kan spare. Konsekvensene blir da at de fleste er avhengige av «foreldrebanken», men det har ikke alle muligheten til. For dem som blir stående utenfor, blir veien inn i boligmarkedet stadig vanskeligere. Døra til en første leiligheten er fremdeles låst for mange.

Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor. De som tjener minst, er også de som eier minst, og den utviklingen har blitt forsterka de siste årene. En fjerdedel av alle nordmenn eier ikke sin egen bolig. Bare 14 prosent av den tidelen som tjener minst eier sin egen bolig, mens 92 prosent av den tidelen som tjener mest, gjør det. De som står utenfor går glipp av mye, ikke minst de økonomiske fordelene som følger med det å eie egen bolig, som enorme skattesubsidier fra styresmaktene. I et normalår er skattesubsidiene til bolig og fritidseiendom på over 30 milliarder kroner. Den norske boligskatteleggingen omfordeler altså titalls milliarder kroner hvert år direkte fra dem som har minst, til de som har mest.

SV vil starte arbeidet med å reise norsk boligpolitikk på ny. Vi må endre skattesystemet, regulere måten det blir gitt boliglån, bygge en ikke-kommersiell boligsektor og lage en boligplan for hele landet. Bolig har blitt en stor driver til økte forskjeller og alle partier burde kreves å framdrive en plan for hvordan fikse boligmarkedet. Noe annet er bare useriøst.

Så hva innebærer SVs plan? Vi vil senke skatten på inntekt, og øke skatten på bolig, særlig store boliger. Økonomene er uvanlig samstemte om at dette er et godt grep. Det vil temme markedet, gi mindre spekulasjon og dermed dempe prispresset.

SV vil også fikse måten vi gir boliglån på. Vi må avgrense utlånet fra bankene til de som putter pengene i flere boliger, og sørge for at det blir lettere for førstegangskjøpere å få lån. En idé som veldig mange land har gjort, er det som blir kalt en «tredje boligsektor». Det er kort fortalt en mellomting mellom å leie og å eie. Man leier boligen, men har rett til å bo der så lenge man vil. I Danmark bor nesten en million mennesker i såkalte «allmenne boliger». På den måten får flere tilgang på stabile boliger der de kan bo over lang tid, til en overkommelig pris.

SV vil gi folk flere veier inn i boligmarkedet. Det kan for eksempel gjøres ved at ikke-kommersielle boligselskap eller det offentlig eier boliger som folk kan leie til en rimelig og regulert leie så lenge de vil, eller gjennom leie-til-eie og muligheten til å kjøpe boligen på lenge sikt.

Historien om norsk boligpolitikk var på mange måter en suksesshistorie, men slik er det dessverre ikke lengre. Boligmarkedet har blitt grunnleggende urettferdig, øker forskjellene mellom folk og truer finansiell stabilitet. Nå må politikken gjøre bolig til et velferdsgode igjen, og ikke et spekulasjonsobjekt. For boligmarkedet skal bygge hjem for de mange, ikke formuer for de få.