Budsjettarbeid for oss som politiske partier er en årlig aktivitet som handler om verdivalg. For oss i Rødt er det alltid et viktig prinsipp at våre prioriteringer skal gjenspeile de verdiene vi som parti står for.

Når Rødts budsjettforslag kutter i lederstillinger, lederlønninger og politikergodtgjørelser, er det fordi vi ønsker å for eksempel øke sosialhjelpssatsene, og på denne måten prioritere dem som har det vanskeligst. De som mottar sosialhjelp, er gjerne de som sliter absolutt mest. For oss i Rødt er det viktig å sikre at vi har et samfunn som tar vare på alle, også dem som sliter på forskjellig vis. Det store flertallet av dem som mottar sosialhjelp, er ikke late, slik høyresida ofte liker å fremstille dem som. Det er folk som av forskjellige grunner sliter med å finne seg til rette i arbeidslivet og samfunnet, og mange sliter med rus, psykisk helse, sosialt og økonomisk.

Vi mener også at det er dårlig økonomisk styring å kutte i for eksempel rehabilitering og forebygging, samt tilbud til barn og unge som sliter med å finne seg til rette på skolen og i hverdagen. Ikke bare vil dette potensielt koste kommunen mer i framtida når disse kanskje sliter enda mer enn i dag. Det er også en massiv sløsing med ressurser i form av menneskeliv. Mens høyresida er opptatt av frihet for dem som har mest, er vi i Rødt opptatt av at friheten skal være for alle i samfunnet.

En annen prioritering som synliggjør våre verdier, er at når vi kutter i konferanser og seminarer, gaver, bevertning og konsulenter, så satser vi isteden på å satse på Marborgs rusfrie møtestedet, gjeninnføre FRI, Kirkens Bymisjon boligtiltak etter rusbehandling eller soning, og kutt i husleie i kommunale boliger. For oss i Rødt er det også paradoksalt at mens vi bruker masse penger på Europeisk kulturhovedstad, kutter vi samtidig i det lokale kulturlivet, og tilbudet for barn og unge.

Det går mot trangere tider, og er det en ting historien har vist, er at det i krisetider har betydning hvilke prioriteringer man gjør. For oss er ikke løsningen å prioritere dem som har mest, foran dem som har minst. Da vil disse forskjellene bare øke i framtida.