Gå til sidens hovedinnhold

BRUS-direktørens innsats for storflyplass i Rana

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig ble administrerende direktør i selskapene Bodø Lufthavnutvikling og Bodøregionens Utviklingsselskap, BRUS, Elnar Remi Holmen, valgt som medlem i styret for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som har som mål å bygge storflyplass på Hauan i Rana. Vi legger til grunn at Holmen har akseptert styrevalget, og det forundrer oss! Bodø Lufthavnutvikling har som vedtektsfestet formål å bidra til utvikling av Bodø Lufthavn. Bodøregionens Utviklingsselskap, skal bidra til regional næringsutvikling, og Bodø-regionen har et naturlig skille på Saltfjellet, ifølge selskapets hjemmeside. Her står det at BRUS har blant annet disse oppgavene:

- realisering av Ny by-ny flyplass

- utvikle logistikk-knutepunkt Bodø

- få på plass flere direkteruter fra Bodø Lufthavn

Styrevervet i Polarsirkelen Lufthavnutvikling innebærer at Elnar Remi Holmen også har forpliktet seg til å jobbe for å få realisert en storflyplass på Hauan i Rana, der hovedformålet er direktefly fra Rana til Oslo. To utredninger, utført av henholdsvis Urbanet Analyse og Møreforskning, konkluderer med at passasjergrunnlaget i Rana-regionen er altfor lite for direkteruter til Oslo. Urbanet Analyse mener derfor at Mosjøen Lufthavn må legges ned, og passasjerene overflyttes til storflyplassen på Hauan. Møreforsking har skissert en modell der passasjerer både fra indre og ytre Midt-Helgeland benytter en storflyplass i Rana, og flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen vil følgelig bli nedlagt. Kort sagt: Storflyplassen på Hauan i Rana er tiltenkt funksjonen som logistikk-knutepunkt for Helgeland, ved at passasjerene flyr direkte Hauan- Oslo- Hauan, og IKKE via Bodø, slik mange gjør nå. Det vil naturligvis redusere trafikk-grunnlaget for flyplassen i Bodø.

Dessuten er det sannsynlig at mange av de som i dag reiser privat med fly fra Midt-Helgeland til Bodø eller Trondheim, vil ta toget fra Mosjøen hvis flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen legges ned. Tog til Bodø eller Trondheim tar ikke vesentlig lengre tid enn bilkjøring til Hauan i Rana med god margin før innsjekking, selve flyturen, venting på bagasje etter landing og transport fra flyplassene til sentrum i Bodø eller Trondheim. Det man taper i tid kan kompenseres ved at tog er vesentlig billigere enn fly.

Bygging av storflyplass på Hauan i Rana vil altså redusere trafikkgrunnlaget for Bodø Lufthavn, både ved at Oslo-trafikken fra Helgeland vil gå direkte fra Hauan til Oslo og ikke via Bodø, og ved passasjer-lekkasje over til tog. Konsekvensene av en storflyplass på Hauan vil dermed stå i klar motstrid både til formålet for Bodø Lufthavnutvikling AS og til de nevnte oppgaver som Elnar Remi Holmen har som adm.dir. for Bodøregionens Utviklingsselskap.

Det ble nylig kjent at utbedring av den meget rasfarlige E16 Arna-Voss kan bli utsatt på grunn av pengemangel. Er det sannsynlig at Stortinget vil prioritere bygging av to storflyplasser i Nordland med en avstand på 10 mil i luftlinje, foran utbedring av ulykkes-veien E16? Skal direktøren for Bodø Lufthavnutvikling drive lobbyvirksomhet for begge flyplassene? Hva gjør han hvis Stortinget velger det billigste alternativet, nemlig bygging av storflyplassen på Hauan på bekostning av Bodø Lufthavn og «Ny by-ny flyplass»?

Vi spør: Har styrene for Bodø Lufthavnutvikling AS og Bodøregionens Utviklingsselskap AS godkjent at administrerende direktør har påtatt seg styreverv i et selskap som helt klart vil konkurrere med utviklingen av Bodø Lufthavn og realisering av prosjektet «Ny by-ny flyplass»?

Kommentarer til denne saken