Bruker for mye penger, reddes av Havbruksfondet

Steigen kommune kan få et merforbruk på cirka 5,1 millioner kroner i år.