Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret.

Norge skal oppfylle Natos mål om at 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til forsvar. Det skal de nå innen 2026.

Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en felles pressekonferanse tirsdag.

Kun USA foran

Norge er blant et fåtall land i Nato som verken har nådd målet Nato-landene ble enige om i 2014, eller lagt fram en realistisk plan for å nå dette målet.

– Forsikringspremien går opp og vi må være villige til å betale for det, sa Støre.

– Per innbygger bruker Norge mest på forsvar etter USA i Nato. Men vi er ett av landene som ikke har hatt en plan for å nå toprosentmålet. Det har vi nå, sa Støre på pressekonferansen.

Statsministeren vektla at det er viktig for Norge å lansere forsvarssatsingen før Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli.

– Vi vil legge grunnlaget for et forsvar for vår tid, sa Støre, som minnet om krigen i Ukraina.

Forsvarsbudsjettet skal økes med rundt 3,8 milliarder kroner årlig fram til 2026, kunngjorde forsvarsminister Gram.

– Å forplikte Norge til Natos toprosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet. Vi jobber nå med en ny langtidsplan for forsvarssektoren som skal legges fram neste år. Den vil konkretisere opptrappingsplanen for hvordan vi skal styrke Forsvaret, sa han.

– Vi har et både kortsiktig og langsiktig behov for en styrking av Forsvaret. Vi må ha flere soldater, mer ammunisjon og mer utstyr, sa han.

11 milliarder

Det har blitt satt i gang både omprioriteringer og økninger etter at krigen i Ukraina brøt ut, blant annet tiltak for at Forsvaret skal fungere bedre her og nå ved å legge til rette for operativ virksomhet, påpekte Gram.

Norge har nå en plan for å nå Natos toprosentmål. Noe som gjør oppgaven krevende, er at norsk bruttonasjonalprodukt (BNP) svinger mer enn andre lands BNP, sa Støre.

– Under pandemien, da BNP falt, hadde Norge utgifter til forsvarsformål på 2 prosent av BNP. Og selv om vi har styrket forsvaret med 11 milliarder kroner, er andelen av BNP i 2023 kommet godt under 2 prosent.

– Og det vil vi oppleve fra år til år, men poenget nå er at vi har en plan, sier Store.

Han sier videre at i et år med ekstraordinære høye inntekter, så må vi holde fast ved at vi har en kurs.

– I år hvor inntektene på olje og gass kan være lave, så kan vi komme til å ligge over, men skal fortsatt holde den kursen. Vi vil ha en langsiktig planlegging, balansert opptrapping, og vi vil derfor legge oss på en trend som tar oss til 2 prosent, sier Støre.