Brubygging både til øyer og folk på samfunnets ytterside

Ved hjelp av fem tidligere rusmisbrukere sørfra har restaurering av en gammel bru bidratt til å knytte sammen både øyer og mennesker.