En brukken ski, en halv sko, et horn som synes å ha blitt bearbeidet til drikkebeger; disse gjenstandene er kun en liten brøkdel av alle de artefakter som gjennom de senere år er blitt funnet i fjelltraktene i Norge. Til glede for antropologer og arkeologer – og til bekymring for glasiologer og klimatologer! Disse funnene har en historie som går forbi den kulturelle, idet. den viser nutidens klimatologiske bilde, en fortelling om at isen som oppsto som snø for noen tusen år tilbake, og som av grunner man i dag bare kan gjette, «gjemte» artefaktene i fjellheimen, har smeltet – simpelthen forsvunnet! De største fastlandsisbreene, fra 36 km² til 486 km² (10 i alt), har minket betydelig gjennom de senere årene, og mindre breer har forsvunnet totalt. Dette viser målinger i perioden 1996 til 2006, da det fremdeles eksisterte 3143 breer i landet. I dag er 20 av dem helt borte, hvilket tilsvarer 20 %. Og for samtlige av alle, krymper isen fremdeles over det ganske land. Bare i Nordland har 186 km2 is forsvunnet i løpet av 15 år, hvilket tilsvarer 1/5 av det totale brearealet i dette fylket. Nordland figurerer på toppen av samtlige fylkers bresmeltingsarealer, mens den prosentvise endringen er enda større sørpå.

Vel er istiden over; den varte fra ca. 115.000 til 12.000 år siden (Weichsel), og dekket landet med en opptil 3 km tykk «kalott». De isbreene som man kjenner i dag, er ikke fra Norges, Nordeuropas og Nord-Amerikas istid; den eldste breen i Norge er kun ca. 7.000 år gammel, Juvfonne, ved foten av Galdhøpiggen, Jotunheimen. De variasjoner i klimaet som førte til nye isbredannelser i Norge, kan ikke sammenlignes med nutidens – tidens klimaendringer er av svært «ny» dato, og er bevirket av industrielle utslipp i høy skala. Slik situasjonen fortoner seg pro tempore, vil landet være totalt isfritt dersom utslippene ikke reduseres betraktelig. At ødemark mister isbreer, er «kjedelig» nok for naturentusiastene, men verre er det at isbreenes smelting må iakttas som et symptom på noe som er galt fattmed naturen – det gale består i at klimaendringene gir konsekvenser av et omfang det moderne mennesket ikke har godt av. Symptomene er allerede lett synlige. Og dersom CO2-utslippene fortsetter, vil det skje verre ting i landet enn at de siste isbreene er blitt til vann, hvilket kan være en realitet innen 2070 ...