Ut fra lovdata, kap. 2. Administrative forhold, paragraf 4–8. Innsatstid, står det følgende:

... ... Til tettbebyggelse for særlig fare for rask og omfattende brannspredning ... O.l. ... skal innsatstiden ikke overskride 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer med den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan det gjennomføres. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Videre under samme kapittel finner vi paragraf 5–1. Dimensjonering og lokalisering:

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter paragraf 4-8 ... ... Beredskapen skal legger til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter paragraf 4–8.

Jeg stiller derfor spørsmål til om disse lover er tatt i betraktning etter at vi i desember ble fri for brannvern i Sulitjelma. Det er ikke tilstrekkelig at det på Fauske er satt inn vikarer i de stillinger som forsvant fra oss, med bakgrunn i uforsvarlig drift og tilrettelegging som igjen gjorde at det ble oppsigelser i brannvernet stasjonert i Sulitjelma!

Det er svært ubehagelig og skremmende å rette søkelys mot brannvernets evne til å skulle rykke ut raskt og effektiv til Sulitjelma. Som innbygger i Sulitjelma er jeg svært enig med Setså og Larsen i denne saken etter kommunestyret fredag. Er vi heldige vil første bil fra Salten brann Fauske være på plass i Sulitjelma etter 50 minutter, og da med et lettere kjøretøy, før resterende av brannvesen og brannbiler kommer etter. Dette er hele 20 minutter mer enn sistnevnte innsatstid i paragraf 4-8!

Ellers vet alle at veien opp hit ikke er av det beste slaget, og på et skikkelig dårlig vinterføre er ikke veien alltid like lett å skulle kjøre på. Hva vil skje med innsatstiden da? Vi har flere bygg som står veldig nært hverandre, både store og små, og hvor de aller fleste er av eldre hus med ekstremt brennbare materialer. Dette gir så klart en stor grunn til bekymring i befolkningen, og sikkert for dem som skal prøve å rykke ut også. Tenk det å skulle være brannvesen på Fauske, oppleve en brann i et eldre hus i Sulitjelma, for å så må leve med en betydelig usikkerhet om man er i stand til å utføre brann- og redningsoppdrag på en tilfredsstillende måte – det kan ikke være en god følelse. Men tenk da å være den personen, den familien som opplever å miste huset i brann, og kanskje i verste fall mister familiemedlem og seg selv.

Ta for deg Daja Camping, eventuelt Jakobsbakken. Hva tror du vil skje om en vogn begynner å brenne? Disse står såpass tett, med både vogn og spikertelt, og ligger vinden i riktig retning vil nok alt være vekk på de kanskje 50 minuttene det blir brukt fra Fauske. Se også på Sulitjelma Fjellandsby, hvor leiligheter og hytter står relativt nære hverandre. Og hva med skolen, barnehage, hotellet, butikken, og så videre? Tenk om noen skulle være så uheldig å gå gjennom isen, er da også 50 minutter greit å vente? Eller en trafikkulykke i fjellet eller i selve Sulitjelma? Flere av disse stedene, vil mest sannsynlig, ta enda lengre til å komme seg til, så vi kan godt regne over en hel time i innsatstid.

Hvordan kan kommunestyret og ordfører i det hele tatt la dette kunne bli et tilfelle? Tror dere virkelig at det vil hjelpe at brannvesenet fra Fauske tar seg en tur i ny og ne for å sjekke ut Sulitjelma, for å være synlig for befolkningen, som nevnt fra ordfører under kommunestyremøtet?

Ingen fra kommunestyret eller ordføreren skal komme til meg, eller noen andre innbyggere av Sulitjelma, hyttefolket eller besøkende og si at vi er trygge. Man kan ikke godta at dette er en midlertidig fase, og hva vil det egentlig si? Hvor lenge skal det være en fase?

Det er helt ok at man holder seg nøytral i en sak med to parter involvert (Salten brann og brannkonstabelen som var i Sulitjelma), men å la Sulitjelma stå uten brannvern viser kommunestyret og ordfører nok en gang hvor lite Sulitjelma er verdt, og vi som bor her.

Så kjære ordfører og kommunestyre, la undertegnende, og resten av befolkningen få være trygge igjen i hjemmene våre. Vi vet en brann kan skje og tar våre forholdsregler, men vi vet aldri når og hvor. Få på plass brannkonstablene våre nå!

Hilsen bekymret innbygger