Krav til en robust og tilgjengelig brann- og redningstjeneste i hele kommunen må være målet.

Hábmera Æládussiebrre – Hamarøy Næringsforening (HNF) er fornøyd med formannskapets vedtak om at det etableres brannstasjon på Drag og Oppeid med en fremskutt base på Innhavet og håper at kommunestyret følger opp vedtaket.

  • The Quartz Corp (TQC) på Drag er en bedrift som håndterer kjemikalier og har krav til eget industrivern. Industrivern er bedriftens egen beredskap mot uønskede hendelser, og skal kunne håndtere hendelser frem til evt. nødetater kommer frem til stedet. Det er derfor avgjørende viktig at det inngås et samarbeid mellom Salten Brann IKS (SB) og TQC for å legge til rette for en sterk brannredningstjeneste på Drag. (Tidligere var det en avtale mellom Ofoten Brann IKS og TQC)
  • Brannstasjonen på Drag må i tillegg til røykdykkere også ha kjemikaliedykkere (i samarbeid med TQC).
  • At det etablere en fremskutt enhet med egen tankvogn på Innhavet for spesielt å ivareta tunellene i området er en styrking av beredskapen i hele Nord Salten.
  • Ivaretagelse av brann- og redningstjenesten til hurtigbåt- fergetrafikken må også ivaretas i hele kommunen. Om dette er tilstrekkelig ivaretatt med denne planen er vi imidlertid ikke sikre på, spesielt gjelder dette det størst trafikkerte fergeleiet i kommunen Bognes (E6).
  • Røykdykkere må være tilgjengelig på samtlige lokasjoner. Hvor vidt det skal være lokalisert røykdykkere på Innhavet må SB, Hamarøy kommune og Statens Vegvesen gjøre en vurdering av. Men vi ser vanskelig hvordan en tankvogn for slukking skal kunne være effektiv i forbindelse med en tunellbrann uten egne røykdykkere.
  • Økt næringsaktivitet i regionen og økt tungtrafikk krever økt fokus på brann- og redningstjeneste i hele kommunen og må ha høy prioritet.

Skulle en situasjon oppstå må de som har påtatt seg å gjøre jobben ha tilgang på riktige og tilstrekkelige ressurser og utstyr.